Vad är oljedimma

Metallbearbetningsvätskor används för att kyla och smörja bearbetningen av arbetsstycket, vilket förlänger livslängden på verktygen, transporterar bort spillet och skyddar ytan på arbetsstyckena. Metallbearbetningsvätskan är en komplex blandning, som kan innehålla olja, tillsatser såsom biocider och rosthämmare etc., samt föroreningar som fina metallpartiklar, läckolja och bakterier.

 

Oljedimma/aerosol

Under bearbetningen produceras dimma genom interaktion av vätskan med rörliga delar. När vätskan träffar snabbrörliga delar, kastas den tillbaka och sprids som fina droppar. Genereringen av dimma beror huvudsakligen på:

  • Högre fart på verktyget = mer generering av dimma
  • Volymen, hastigheten och tillförselpunkten för metallbearbetningsvätskan mot skärkanten.

 

Kylvätskerök

Om metallbearbetningsvätskor uppvärms kraftigt kan de börja ”förbrännas” och brytas ned. Under bearbetning av metalldelar som uppnår en hög temperatur, såsom vid slipning, kan synlig rök uppstå.

 

Ång-/gasfas

Gastillståndet för alla vätskor uppstår då molekyler lämnar (förångas från) vätskans yta. Förångningen ökar med låg kokpunkt på vätskan och ökad temperatur på vätskan. I vattenbaserade emulsioner förhöjer förångningen fuktigheten i anläggningen.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

Acceptera inte cookies Acceptera endast funktionella cookies Acceptera alla cookies