Historia

Plymovent bildades på 70-talet och är sedan mer än 35 år experter på att utveckla, producera och sälja utsugnings- och filtreringsutrustning.

 

1976 började JH Plymoth AB konstruera produkter som kunde suga ut svetsångor. 1989 köpte JH Plymoth AB upp CelciusVent AB, en ledande tillverkare och distributör av ventilationssystem för att fånga fordonsavgaser. Som ett resultat av uppköpet kombinerades båda företagsnamnen till Plymovent, det varumärke som gäller än idag.

 

Från slutet av 80-talet startade Plymovent filialer på olika håll i världen. Plymovent har försäljningskontor i: Kanada, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och USA. Resten av världen omfattas av ett engagerat nätverk bestående av mer än 85 auktoriserade återförsäljare.

 

I början fanns produktionsanläggningen i Lycksele i norra Sverige. Idag har vi tre produktionsanläggningar på tre olika kontinenter.

 

Euromate bildades 1975 i nederländska Heiloo. Företagets mission var inledningsvis att tillämpa den elektrostatiska filterprincipen på kommersiella luftrenare. 1992 flyttade Euromate sin produktionsanläggning och sitt kontor till Alkmaar. 1999 köpte Euromate upp Lucom, sin distributör i Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Clean Air Group, det företag som äger Euromate, bildades 2005.

 

Samma namn, samma varumärke

År 2006 köpte Clean Air Group upp Plymovent och slog samman företagen till ett enda. Sedan 2011 verkar Clean Air Group under namnet Plymovent. Enheterna Euromate och Lucom bytte namn till Plymovent, precis som varumärket Euromate. Sedan dess har alla kontor inom Plymovent verkat för utveckling, tillverkning och leveranser av Plymovent produkter, med fokus på industriella tillämpningar inom ventilation och utsug av svetsrök och lösningar för fordonsavgaser.

Idag fortsätter Plymovent Group med att investera, utveckla och växa inom sektorn för Industriprodukter (IP) och Avgasprodukter (EE).

Plymovent - CAG - Euromate