Lösningar

Svetsrök

Vi har gjort det till vår verksamhet att kontrollera svetsrökgaser med punktutsug, huvar eller allmänventilations- och filtreringssystem.

Oljedimma

Vi erbjuder avancerade utsugs- och filtreringssystem för effektivt avlägsnande av dimmor från metallbearbetningsvätskor.

Fordonsavgaser

Vi tillhandahåller fordonsavgasutsugssystem som säkerställer ren luft i arbetsmiljön för fordonsmekaniker.

Brandstationer

Med våra punktutsugssystem skyddar vi brandmännen mot exponering för hälsovådliga dieselavgaser.

Tobaksrök

Smoke ‘n Go-produktsortimentet skyddar icke-rökare från att inandas tobaksrök och passar perfekt alla typer av specifika rökningspolicies.

Inomhusluftkvalitet

Våra luftrenare av hög kvalitet bidrar till en hälsosam arbetsmiljö genom att ta bort luftföroreningar inomhus.

 

Säljkontor

Contact us

 

Om Plymovent

Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder produkter, system och tjänster som säkerställer ren luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i världen.

 
/Default.aspx?ID=18962