Utbildning

Tekniska skolor har ofta ett särskilt svetsningsutrymme. Skolans funktion att föregå med gott exempel gör det ännu viktigare att svetsnings- och slipningsaktiviteterna sker utan att överskrida de lagstiftade gränserna. Det är viktigt att skydda framtidens svetsare, andra elever och närliggande utrustning från gnistor och stänk.

 

 

Utsugssystem av hög kvalitet och effektiva filtreringssystem är därför obligatoriska för att se till att de rättsliga gränserna för svetsning och slipning inte överskrids. Våra produkter suger effektivt ut svetsrök och skyddar både medarbetare och arbetsgivare mot riskerna med svetsrök och (slip)stoft. Detta resulterar i en renare och hälsosammare arbetsmiljö.

 

Vi erbjuder olika lösningar som kontrollerar svetsrök från punktutsug och utsugshuvar till skräddarsydda allmänfiltreringssystem

 

Säljkontor

Contact us

 

Ladda ner

Broschyr

 

Relaterade länkar

Referenser svetsrök

 
/Default.aspx?ID=18962