Hälsovård

improving indoor air qualityNär nu kvaliteten på inomhusluften är ett sådant hett ämne, hur kan hälsovårdsinstitutioner och medicinska centra erbjuda en hygienisk, ren och hälsosam miljö för sina medarbetare och klienter samtidigt som folk röker? Tobaksrök inom hälsovården är en apart kombination.

 

Tydlig rökningspolicy

Inom hälsovården är folks hälsa givetvis av högsta vikt. Det är därför avgörande att det finns en tydlig rökningspolicy i denna sektor. Folk befinner sig i en obekant miljö och då kan rökning vara ett stöd för patienter på psykiatriska exempelvis institutioner, sjukhus och för de boende på olika former av vårdhem.

 

Plymovent har mer än 35 års erfarenhet av att utvärdera, ge råd om och installera produkter och system för luftrengöring. Vi erbjuder olika lösningar som förbättrar inomhusluftkvaliteten och ger ett slut på dessa besvärliga rökningssituationer.

 

Smoke ’n Go, helhetskonceptet från Plymovent, erbjuder en passande lösning för alla rökningspolicies, från luftrenare och rökburar till rökbord och askkoppar. 

luftrenare

rökbur
rökbord
askkoppar

 

 

Säljkontor

Contact us

 

Relaterade länkar

Referenser tobaksrök

 
/Default.aspx?ID=18962