Plymovent

Plymovent är en framstående internationell leverantör av produkter, system och tjänster för utsugning och filtrering av förorenad luft inomhus. Vi bjuder kvalitativt högklassiga lösningar för undanförsel av svets- och skärångor, slipdamm och oljedimma inom metallindustrin. Vi kan också hjälpa er fånga och föra undan fordonsavgaser och tobaksrök. Våra produkter ger ett viktigt bidrag till en renare, säkrare och hälsosammare arbetsplats. Var som helst i världen!

 

Världsomfattande

Plymovent har representanter i hela världen. Vi har 6 egna försäljningskontor i Belgien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Tyskland och USA. I över 45 andra länder finns vi på plats med ett nätverk av befogade återförsäljare.

 

Ren luft under arbetet

Ren luft är något som de flesta tycker är självklart. Det gör inte vi! Överallt där människor arbetar kan synlig och osynlig luftförorening, t.ex. svetsånga, oljedimma, tobaksrök eller fordonsavgaser, utgöra en hälsorisk för personalen. Lyckligtvis börjar man bli allt bättre medveten om luftkvaliteten inomhus. Plymovent riktar sig på att skapa en ren, säker och hälsosam arbetsmiljö för sina kunder.

 

“Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder produkter, system och tjänster som säkerställer ren luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i världen.

 

Vi respekterar miljön och levererar högklassiga produkter. Vår långa erfarenhet och vårt helhjärtade engagemang i våra kunders behov, gör att vi kan erbjuda exakt de lösningar som ni efterfrågar."

 

 

 

 

Säljkontor

Contact us

 

Ladda ner

Broschyr

 

 
/Default.aspx?ID=18962