Kalkstensmatare

OilShield - skyddar filterpatroner mot igensättning samt reducerar brandrisken i oljiga applikationer

Limestone feeder OilShield

I den metallbearbetande industrin är svetsning av komponenter som är överdragna med stans- eller konserveringsoljor inget ovanligt. OilShield¹, Plymovents kalkstensmatare, är särskilt utvecklad för dessa oljiga svetsapplikationer.

 

OilShield är en doseringsenhet som kontinuerligt doserar kalksten i kanalerna. Oljig svetsrök är en allvarlig brandrisk och kan leda till höga kostnader för byten av igensatta filterpatroner. OilShield minimerar risken för brand i filterpatroner och spontana bränder i avfallsbehållaren. Ytterligare en fördel är att kalksten är mycket billigt.

Egenskaper och fördelar

  • Minska risken för bränder i filter och avfallsbehållare
  • Tillförlitlig drift; tack vare tekniken med dubbla omrörare, automatiskt start/stopp och påfyllningslarm
  • Förläng livslängden på filterpatronerna
  • Sänk drifts- och underhållskostnaderna
  • Integrerat kantutsug; förhindrar dammoln
  • Lätt att installera i nya och befintliga system
  • Fristående eller integrerat i ett befintligt kontrollsystem

Effektiv kalksten

Nyckelegenskapen hos kalksten är att den minskar antändligheten hos oljan. Dessa effektiva partiklar absorberar det oljiga materialet. Den blandade kalkstenen och oljan blir ett torrt material som, när det når filtret, faller ned i avfallsbehållaren.

 

Tillförlitlighet

Den höga driftstillförlitligheten är unik. OilShield har två omrörare som håller kalkstenen i magasinet och mataren i ständig rörelse. Omrörarna är specifikt utvecklade och anpassade så att de passar kalkstenens egenskaper. Denna teknik säkerställer en stadig och oavbruten matning av kalksten.

 

Den fristående enheten kan integreras i (eller konfigureras till att kommunicera med) ett befintligt filterkontrollsystem genom potentialfria kontakter. OilShield erbjuder det bästa av två världar. Den minskar inte bara brandrisken, den minskar även avsevärt kostnaderna för filterunderhåll.

 

Rekommenderas för

Alla svets- och skärningsapplikationer utgör en potentiell brandrisk. Vi rekommenderar starkt OilShield för applikationer som involverar oljor med låg flampunkt².

 

 

¹) Patentsökta produkter

²) Flampunkten är den lägsta temperaturen vid vilken en vätska producerar ångor nog att utgöra en antändbar blandning.

 

Säljkontor

Contact us

 

Ladda ner

Broschyr

 

 

Relaterade länkar

SHIELD brandsäkerhetslösningar

 

Gnistfångare

 
/Default.aspx?ID=18962