Utsugsbord

DraftMax - Utsugsbord som effektivt evakuerar rök och stoft

utsugsbord DraftmaxArbetsbänken med nedutsug och bakutsug, DraftMax, är en kombination av ett svetsbord och ett utsugs- och filtreringssystem. Ett kompakt utsugsbord som kan placeras överallt, t.ex. inuti ett svetsbås eller anslutet till sugkanaler. DraftMax utsugsbord är lämpat för olika applikationer som svetsning, slipning och plasmaskärning.

 

Rökgasutsug

Utsugsbord som avlägsnar rök och damm direkt från andningszonen för svetsaren genom arbetsytan och den valbara bakutsugspanelen. Den bakre utsugspanelen rekommenderas om ni arbetar med en värmekälla, som vid svetsning. Snabbt stigande svetsrök kan bara fångas in effektivt med ett nedutsug och bakutsug i kombination.

 

Säkerhet

Den integrerad gnistfångaren i utsugsbordet förhindrar gnistor från att nå filterpatronerna. Gnistfångaren är placerad under arbetsytan på utsugsbordet för att kunna säkerställa en säker arbetsplats.

 

Underhållsvänlig

Underhållet kan utföras framifrån på utsugsbordet. Detta gör det lätt att byta filter och tömma soptunnan. Filtreringen görs med två ovala filterpatroner med en total filteryta om 52 m2 Filterpatronerna innehåller en stor filteryta som säkerställer lång filterlivslängd. Detta innebär ännu mindre underhåll och minskar de totala driftskostnaderna.

 

 

Flera modeller av DraftMax utsugsbord

Vår DraftMax utsugsbord - en arbetsbänk med nedutsug och bakutsug - finns i fyra versioner.

 

Plug & play-modeller

  • DraftMax Basic utsugsbord rekommenderas för lätta till medeltunga svetsnings- och slipningsaktiviteter. Med den stora filterytan, är filtrets effektivitet hög och driftskostnaderna låga.
  • DraftMax Advance utsugsbord är en arbetsbänk utrustad med ett självrengörande filtersystem. Det effektiva rengöringssystemet säkerställer konstant och hög filtereffektivitet: Rensningen av filterpatronerna sker sekventiellt och skall göras manuellt. Denna enhet rekommenderas för intensiv användning.
  • DraftMax Ultra utsugsbord liknar DraftMax Advance. Men därutöver påbörjas rensningen automatiskt så snart fläkten slås av. Den erbjuder även möjligheten att använda en automatisk start/stopp-anordning som gör enheten ännu enklare att använda.

 

Systemlösning

  • DraftMax Eco utsugsbord är en arbetsbänk med nedutsug med integrerad gnistfångare, men den innehåller inga filterpatroner. DraftMax Eco utsugsbord är lämpad för anslutning till kanalsystem. Den måste anslutas till ett externt fläkt- och filtreringssystem, såsom eller MDB-filtreringsenhet.

 

Vill Ni veta mer om DraftMax utsugsbord, vänligen kontakta oss.

 

Säljkontor

Contact us

 

Ladda ner

Broschyr

 

DraftMax Eco

Datablad

 

DraftMax Basic

Datablad

 

DraftMax Advance

Datablad

 

DraftMax Ultra

Datablad

 
/Default.aspx?ID=18962