Utsugshuv

FlexHood - Skräddarsydd utsugshuv för dina behov

utsugshuv

FlexHood utsugshuv har utvecklats för att täcka ett specifikt svetsområde, som till exempel en robotinstallation. När infångning vid källan inte är möjlig – till exempel på grund av att svetsrobotar rör sig på en räls – är en utsugshuv ett effektivt sätt att fånga och extrahera svetsrök nära den plats där svetsröken uppstår. En utsugshuv reducerar mängden rök, små partiklar, fint damm och aerosoler i atmosfären på arbetsplatsen.

 

 

 

Egenskaper och fördelar

  • Moduluppbyggd
  • Innovativ design
  • Effektiv rökutsugning
  • Enkel att installera och underhålla
  • Säker konstruktion med inbyggda gnistfångare

Säkerheten framför allt

FlexHood utsugshuv är konstruerad för att skydda svetsare, personal inom arbetsområdet, arbetsutrustning och anläggningen. Styrplåtar i utsugshuven reglerar luftflödet och minskar risken för att gnistor ska nå fram till filtret. Svetsgardiner används för att skärma av en arbetsplats och skydda den personal som arbetar i närheten.

 

En logistisk revolution

En traditionella utsugshuv är ofta skrymmande och svår att transportera och manövrera i fabrikslokalen. FlexHood utsugshuv innebär en revolution när det gäller logistisk hantering av en utsugshuv. Den levereras i lätthanterliga moduler och kan enkelt monteras på plats.

 

Rekommenderas för

  • Arbetsplatser där infångning vid källan inte är möjlig
  • Svetsbås från 1.5 m² till 30 m²
  • Robotinstallationer

 

 

Vill Ni veta mer om FlexHood utsugshuv, vänligen kontakta oss.

 

Säljkontor

Contact us

 

Ladda ner

Broschyr

 

Datablad

 

 

 
/Default.aspx?ID=18962