Bloggar

 • Environmental Protection Agency
  Environmental Protection Agency 22 oktober 2019

  USA:s miljöskyddsmyndighet Environmental Protection Agency (US EPA eller i regel EPA) är en oberoende myndighet i USA med ansvar för hälso- och miljöskydd. Och det omfattar naturligtvis många olika aspekter. Myndigheten arbetar med så vitt skilda frågor som luft, vatten och mark, kemikalier och gifter, avfall och miljösanering.

  Läs mer
 • 6-värt krom (hexavalent krom) har även upptäckts i svetsrök
  6-värt krom (hexavalent krom) har även upptäckts i svetsrök 04 juni 2019

  Vad är 6-värt krom och hur kan man skydda sig på bästa sätt.
  Ett fall nyligen, början av februari 2019, där 800 arbetstagare fick ekonomisk kompensation efter att ha utsatts för farligt 6-värt krom vid Nederlandse Spoorwegens verkstad i Tilburg (Nederlandse Spoorwegen är en avdelning i det statliga järnvägsbolaget NedTrain) har ännu en gång fokus riktats mot hur farligt detta ämne är.

  Läs mer
 • Att använda flexibla utsugningsarmar
  Att använda flexibla utsugningsarmar 06 maj 2019

  Källutsug skyddar arbetare i verkstadsindustrin och förhindrar höga koncentrationer svetsrökgaser, oljedimma eller slipdamm på arbetsplatsen. Användningen av flexibla utsugningsarmar är en bra metod för att fånga upp och ventilera ut farliga rökgaser och damm vid arbeten på små eller medelstora arbetsstycken. Dessa armar kan placeras nära arbetsområdet för att fånga upp giftiga rökgaser, dammpartiklar och rester av smält metall nära källan. Att fånga upp rökgaser och damm nära källan förhindrar också att föroreningarna sprids i lokalerna, vilket minskar nedsmutsningen av maskiner och verktyg. Dessutom ger det renare slutprodukter och förhindrar spridning till närliggande kontor.

  Läs mer
 • Varför luftflödesövervakning är viktigt
  Varför luftflödesövervakning är viktigt 23 april 2019

  I tidigare bloggar har vi skrivit om olika skyddsmetoder för svetsare, som exempelvis utsugningsarmar eller huvar för lokal utsugsventilation och svetshjälmar med PAPR-enheter. När man förser de anställda med skyddsutrustning kanske man tänker att det är allt man behöver göra för att garantera deras säkerhet. Men hur kan man vara säker på att utrustningen verkligen fungerar och att de anställda inte exponeras för farliga nivåer av cancerframkallande rökgaser?

  Läs mer
 • Nya bevis: svetsrök kan orsaka lungcancer
  Nya bevis: svetsrök kan orsaka lungcancer 11 mars 2019

  När metaller hettas upp över sin smältpunkt, förångas de och kondenseras till svetsrök. De flesta känner till att denna svetsrök är ohälsosam och farlig. Även om inte alla inom metallindustrin – och andra arbetsområden där svetsning förekommer – vet allt om riskerna är nästan alla bekanta med lokal utsugsventilation och personlig skyddsutrustning för att minimera hälsoriskerna i samband med svetsning.

  Läs mer
 • Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar
  Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar 11 januari 2019

  Under årens lopp har moderna dieselmotorer blivit renare. Eller med andra ord: de har blivit mindre förorenande och släpper ut färre farliga ångor. Dieselmotorer släpper även ut mindre koldioxid än bensinmotorer och många dieselmotortillverkare hävdar att den största skadan från dieselavgaser har minskat.

  Läs mer
 • Metallröksfeber. Vad är det och hur förebygger man det?
  Metallröksfeber. Vad är det och hur förebygger man det? 29 oktober 2018

  Metallröksfeber är en ofarlig arbetsmiljösjukdom som kan uppstå efter inandning av små metallpartiklar. Tillståndet går i regel över av sig själv. Den exakta mekanismen bakom detta tillstånd är okänd, men den primära orsaken tros vara inandning av zinkoxidrök som bildas när galvaniserat stål eller zinkhaltiga legeringar (t.ex. mässing) värms upp till höga temperaturer. Det finns många olika namn på detta tillstånd, exempelvis zinkfrossa, galvfrossa, svetsarfrossa eller svetsarfeber.

  Läs mer
 • Att säkra arbetsmiljön för brandmän vid stödinsatser mellan olika brandkårer
  Att säkra arbetsmiljön för brandmän vid stödinsatser mellan olika brandkårer 21 augusti 2018

  Förra året skrev den ledande förkämpen för brandmän i USA, Billy Goldfeder en artikel om vikten av att ha kompatibla system på olika brandkårer vid överenskommelser om ömsesidigt stöd:

  Läs mer
 • Fläktassisterade andningsskydd ger det bästa allmänna skyddet
  Fläktassisterade andningsskydd ger det bästa allmänna skyddet 23 juli 2018

  Svetsare måste skyddas mot hälsofarliga svetsrökgaser. Beroende på svetsningsmiljön eller hur och vad som ska svetsas, kan svetsaren skyddas med hjälp av system för källutsugning och för allmän filtrering och ventilation. De kan också skyddas med andningsskydd (RPE), som exempelvis svetshjälmar med fläktassisterade andningsskydd. Fläktassisterade andningsskydd är kända för att ge det bästa allmänna skyddet vid svetsningsarbeten.

  Läs mer
 • Svetsarna själva betraktar hälsoaspekter som långsiktiga och som ett mindre omedelbart problem
  Svetsarna själva betraktar hälsoaspekter som långsiktiga och som ett mindre omedelbart problem 27 februari 2018

  Det är numera allmänt känt att svetsrök är mycket skadligt och att det krävs en rad olika skyddsåtgärder för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kan läsa mer om dessa faror och risker i andra bloggar på webbplatsen. Men är alla verkligen medvetna om hur viktigt det är att vidta skyddsåtgärder som exempelvis personlig skyddsutrustning och källutsug? Svaren från svetsarna själva är förvånande…

  Läs mer
 • Källutsugning rekommenderas för utsugning av svetsångor
  Källutsugning rekommenderas för utsugning av svetsångor 16 februari 2018

  I byggnader där man utför svetsningsarbeten är det viktigt att reglera lufttemperaturen och att begränsa luftföroreningarna, och detta gör det ännu viktigare att tillföra friskluft. Även om det i regel finns ett ventilationssystem för friskluft är detta system inte tillräckligt effektivt för att begränsa exponeringen för luftföroreningar i en miljö där det pågår svetsningsarbeten.

  Läs mer
 • Studiepunkter hos brandmän för absorption av farliga ämnen genom huden
  Studiepunkter hos brandmän för absorption av farliga ämnen genom huden 08 december 2017

  Om utryckningsutrustningen tas av omedelbart efter släckningsarbetet minskar absorptionen avsevärt av cancerogena ämnen genom huden, enligt en studie från universitetet i Ottawa.

  Läs mer

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement