Detail

Skärning- och svetsröksutsug 01 januari 0001

Läs mer
Skärning- och svetsröksutsug 23 maj 2017

Svetsning, sprakande gnistor och graciöst ringlande rök är oskiljaktiga. Det är nästan en romantisk bild, med hårt arbetande svetsare i mitten. Men den romantiken är snart förflugen om man förstår vad svetsrök är och vilken sammansättning den kan ha...

Läs mer
Skärning- och svetsröksutsug 14 juli 2017

Svetsning av rostfritt stål är en process som ofta förekommer och som väcker allt mer bekymmer vad det gäller arbetsmiljön. Krom är, vid sidan av nickel, en av de främsta legeringsämnena för alla typer av rostfritt stål. Under svetsningsprocessen omsätts krom till sitt sexvärdiga tillstånd, krom (VI).

Läs mer
Utsugning av fordonsavgaser 17 oktober 2017

Arbetsplatser såsom bilverkstäder, bussdepåer, färjor och lagerlokaler är ofta starkt förorenade till följd av dieselmotorer i fordon. Motorerna producerar giftiga gaser och partiklar som kan leda till allvarliga hälsorisker och juridisk ansvarighet. Fastän det är väl känt att dessa dieselångor är giftiga och att skyddsåtgärder bör vidtas, sker detta inte alltid.

Läs mer
Utsugning av fordonsavgaser 17 oktober 2017

Två färska arbetsmiljörapporter från NIOSH understryker vikten av att brandmän använder utsugningssystem för dieselavgaser, även vid rutinmässiga kontroller av utrustningen.

Läs mer
Skärning- och svetsröksutsug 31 oktober 2017

Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligareRöken innehåller oxider av metallerna i materialet som svetsas. Utan skydd av personliga skyddsmedel och goda ventilationsåtgärder utsätts en svetsare och hans omgivning för flera olika hälsorisker genom dessa metalloxider.

Läs mer
Skärning- och svetsröksutsug 27 november 2017

För att föra undan svetsrök och skydda svetsaren är utsugning vid källan alltid det effektivaste och säkraste sättet.

Läs mer
Utsugning av fordonsavgaser 08 december 2017

Om utryckningsutrustningen tas av omedelbart efter släckningsarbetet minskar absorptionen avsevärt av cancerogena ämnen genom huden, enligt en ny studie från universitetet i Ottawa.

Läs mer
Skärning- och svetsröksutsug 16 februari 2018

I byggnader där man utför svetsningsarbeten är det viktigt att reglera lufttemperaturen och att begränsa luftföroreningarna, och detta gör det ännu viktigare att tillföra friskluft. Även om det i regel finns ett ventilationssystem för friskluft är detta system inte tillräckligt effektivt för att begränsa exponeringen för luftföroreningar i en miljö där det pågår svetsningsarbeten.

Läs mer
Skärning- och svetsröksutsug 27 februari 2018

Det är numera allmänt känt att svetsrök är mycket skadligt och att det krävs en rad olika skyddsåtgärder för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kan läsa mer om dessa faror och risker i andra bloggar på webbplatsen. Men är alla verkligen medvetna om hur viktigt det är att vidta skyddsåtgärder som exempelvis personlig skyddsutrustning och källutsug? Svaren från svetsarna själva är förvånande…

Läs mer

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

Acceptera inte cookies Acceptera endast funktionella cookies Acceptera alla cookies