Skärning- och svetsröksutsug

 • ControlPro Connect: vad är det och hur kan du använda det?
  ControlPro Connect: vad är det och hur kan du använda det? 02 mars 2022

  Utsugs- och ventilationssystem av hög kvalitet är avgörande för att skapa en säker, hälsosam och produktiv fabriksmiljö. Det gäller i synnerhet vid svåra och fysiskt krävande arbetsuppgifter som kräver hög precision, såsom svetsning och högglanspolering.

  Läs mer
 • Besvär vid svetsningsarbeten?
  Besvär vid svetsningsarbeten? 11 februari 2022

  Plymovents system för utsug och ventilation gör skillnad.

  Läs mer
 • Utsug av svetsrök ger en säkrare arbetsmiljö
  Utsug av svetsrök ger en säkrare arbetsmiljö 11 juni 2021

  Svetsaren måste vara mycket noggrann med att skydda sin egen och kollegornas hälsa och förhindra att det sprids farlig svetsrök i verkstaden. Det finns en rad olika riktlinjer som svetsare måste följa för att skydda den egna och kollegornas hälsa och säkerhet.

  Läs mer
 • Säkra metoder för svetsning begränsar också spridning av virus
  Säkra metoder för svetsning begränsar också spridning av virus 25 november 2020

  Åtgärder som säkerställer att svetsröken i svetsarens andningsområde inte överstiger en viss gräns är numera en självklarhet [1]. Personlig skyddsutrustning, källutsug och god allmän ventilation är grundläggande för att svetsarbetet ska kunna genomföras så säkert som möjligt. Och nu när covid-19 (eller “coronaviruset”) fortsätter att spridas i världen har personlig skyddsutrustning blivit viktigare än någonsin.

  Läs mer
 • 6-värt krom (hexavalent krom) har även upptäckts i svetsrök
  6-värt krom (hexavalent krom) har även upptäckts i svetsrök 04 juni 2019

  Vad är 6-värt krom och hur kan man skydda sig på bästa sätt.
  Ett fall nyligen, början av februari 2019, där 800 arbetstagare fick ekonomisk kompensation efter att ha utsatts för farligt 6-värt krom vid Nederlandse Spoorwegens verkstad i Tilburg (Nederlandse Spoorwegen är en avdelning i det statliga järnvägsbolaget NedTrain) har ännu en gång fokus riktats mot hur farligt detta ämne är.

  Läs mer
 • Att använda flexibla utsugningsarmar
  Att använda flexibla utsugningsarmar 06 maj 2019

  Källutsug skyddar arbetare i verkstadsindustrin och förhindrar höga koncentrationer svetsrökgaser, oljedimma eller slipdamm på arbetsplatsen. Användningen av flexibla utsugningsarmar är en bra metod för att fånga upp och ventilera ut farliga rökgaser och damm vid arbeten på små eller medelstora arbetsstycken. Dessa armar kan placeras nära arbetsområdet för att fånga upp giftiga rökgaser, dammpartiklar och rester av smält metall nära källan. Att fånga upp rökgaser och damm nära källan förhindrar också att föroreningarna sprids i lokalerna, vilket minskar nedsmutsningen av maskiner och verktyg. Dessutom ger det renare slutprodukter och förhindrar spridning till närliggande kontor.

  Läs mer
 • Varför luftflödesövervakning är viktigt
  Varför luftflödesövervakning är viktigt 23 april 2019

  I tidigare bloggar har vi skrivit om olika skyddsmetoder för svetsare, som exempelvis utsugningsarmar eller huvar för lokal utsugsventilation och svetshjälmar med PAPR-enheter. När man förser de anställda med skyddsutrustning kanske man tänker att det är allt man behöver göra för att garantera deras säkerhet. Men hur kan man vara säker på att utrustningen verkligen fungerar och att de anställda inte exponeras för farliga nivåer av cancerframkallande rökgaser?

  Läs mer
 • Nya bevis: svetsrök kan orsaka lungcancer
  Nya bevis: svetsrök kan orsaka lungcancer 11 mars 2019

  När metaller hettas upp över sin smältpunkt, förångas de och kondenseras till svetsrök. De flesta känner till att denna svetsrök är ohälsosam och farlig. Även om inte alla inom metallindustrin – och andra arbetsområden där svetsning förekommer – vet allt om riskerna är nästan alla bekanta med lokal utsugsventilation och personlig skyddsutrustning för att minimera hälsoriskerna i samband med svetsning.

  Läs mer
 • Metallröksfeber. Vad är det och hur förebygger man det?
  Metallröksfeber. Vad är det och hur förebygger man det? 29 oktober 2018

  Metallröksfeber är en ofarlig arbetsmiljösjukdom som kan uppstå efter inandning av små metallpartiklar. Tillståndet går i regel över av sig själv. Den exakta mekanismen bakom detta tillstånd är okänd, men den primära orsaken tros vara inandning av zinkoxidrök som bildas när galvaniserat stål eller zinkhaltiga legeringar (t.ex. mässing) värms upp till höga temperaturer. Det finns många olika namn på detta tillstånd, exempelvis zinkfrossa, galvfrossa, svetsarfrossa eller svetsarfeber.

  Läs mer
 • Fläktassisterade andningsskydd ger det bästa allmänna skyddet
  Fläktassisterade andningsskydd ger det bästa allmänna skyddet 23 juli 2018

  Svetsare måste skyddas mot hälsofarliga svetsrökgaser. Beroende på svetsningsmiljön eller hur och vad som ska svetsas, kan svetsaren skyddas med hjälp av system för källutsugning och för allmän filtrering och ventilation. De kan också skyddas med andningsskydd (RPE), som exempelvis svetshjälmar med fläktassisterade andningsskydd. Fläktassisterade andningsskydd är kända för att ge det bästa allmänna skyddet vid svetsningsarbeten.

  Läs mer

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement