Skärning- och svetsröksutsug

 • Fläktassisterade andningsskydd ger det bästa allmänna skyddet
  Fläktassisterade andningsskydd ger det bästa allmänna skyddet 23 juli 2018

  Svetsare måste skyddas mot hälsofarliga svetsrökgaser. Beroende på svetsningsmiljön eller hur och vad som ska svetsas, kan svetsaren skyddas med hjälp av system för källutsugning och för allmän filtrering och ventilation. De kan också skyddas med andningsskydd (RPE), som exempelvis svetshjälmar med fläktassisterade andningsskydd. Fläktassisterade andningsskydd är kända för att ge det bästa allmänna skyddet vid svetsningsarbeten.

  Läs mer
 • Svetsarna själva betraktar hälsoaspekter som långsiktiga och som ett mindre omedelbart problem
  Svetsarna själva betraktar hälsoaspekter som långsiktiga och som ett mindre omedelbart problem 27 februari 2018

  Det är numera allmänt känt att svetsrök är mycket skadligt och att det krävs en rad olika skyddsåtgärder för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kan läsa mer om dessa faror och risker i andra bloggar på webbplatsen. Men är alla verkligen medvetna om hur viktigt det är att vidta skyddsåtgärder som exempelvis personlig skyddsutrustning och källutsug? Svaren från svetsarna själva är förvånande…

  Läs mer
 • Källutsugning rekommenderas för utsugning av svetsångor
  Källutsugning rekommenderas för utsugning av svetsångor 16 februari 2018

  I byggnader där man utför svetsningsarbeten är det viktigt att reglera lufttemperaturen och att begränsa luftföroreningarna, och detta gör det ännu viktigare att tillföra friskluft. Även om det i regel finns ett ventilationssystem för friskluft är detta system inte tillräckligt effektivt för att begränsa exponeringen för luftföroreningar i en miljö där det pågår svetsningsarbeten.

  Läs mer
 • Olika möjligheter att reducera riskerna till följd av svetsrök
  Olika möjligheter att reducera riskerna till följd av svetsrök 27 november 2017

  För att föra undan svetsrök och skydda svetsaren är utsugning vid källan alltid det effektivaste och säkraste sättet.

  Läs mer
 • Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligare
  Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligare 31 oktober 2017

  Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligareRöken innehåller oxider av metallerna i materialet som svetsas. Utan skydd av personliga skyddsmedel och goda ventilationsåtgärder utsätts en svetsare och hans omgivning för flera olika hälsorisker genom dessa metalloxider.

  Läs mer
 • Svetsning av rostfritt stål producerar hexavalent krom
  Svetsning av rostfritt stål producerar hexavalent krom 14 juli 2017

  Svetsning av rostfritt stål är en process som ofta förekommer och som väcker allt mer bekymmer vad det gäller arbetsmiljön. Krom är, vid sidan av nickel, en av de främsta legeringsämnena för alla typer av rostfritt stål. Under svetsningsprocessen omsätts krom till sitt sexvärdiga tillstånd, krom (VI).

  Läs mer
 • Svetsrök, vad är det och vilken skada kan den orsaka?
  Svetsrök, vad är det och vilken skada kan den orsaka? 23 maj 2017

  Svetsning, sprakande gnistor och graciöst ringlande rök är oskiljaktiga. Det är nästan en romantisk bild, med hårt arbetande svetsare i mitten. Men den romantiken är snart förflugen om man förstår vad svetsrök är och vilken sammansättning den kan ha...

  Läs mer

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

Acceptera inte cookies Acceptera endast funktionella cookies Acceptera alla cookies