Fläktassisterade andningsskydd ger det bästa allmänna skyddet

23 juli 2018 Svetsare måste skyddas mot hälsofarliga svetsrökgaser. Beroende på svetsningsmiljön eller hur och vad som ska svetsas, kan svetsaren skyddas med hjälp av system för källutsugning och för allmän filtrering och ventilation. De kan också skyddas med andningsskydd (RPE), som exempelvis svetshjälmar med fläktassisterade andningsskydd. Fläktassisterade andningsskydd är kända för att ge det bästa allmänna skyddet vid svetsningsarbeten.

Men vad ska du fokusera på när du ska välja den andningsmask som passar bäst i din arbetsmiljö? I den här bloggen tittar vi närmare på några viktiga aspekter som du ska ta hänsyn till.

Officiellt godkänd

Först och främst ska du säkerställa att andningsmaskerna är godkända av berörda myndigheter och att de uppfyller gällande normer. Alla andningsmasker är i viss mån obekväma, i synnerhet om man är förstagångsanvändare. Därför är det viktigt att välja rätt typ eftersom det i regel betyder att den är lite bekvämare. Du bör alltså rådgöra med leverantören innan du fattar det slutliga beslutet.

De allvarligaste problemen

Ta reda på vilka gaser och ångor som utgör den största risken i den aktuella arbetsmiljön. Rådfråga tillverkare eller leverantörer vilken eller vilka typer av andningsmasker som passar bäst.

Hälsoproblem

Ta hänsyn till eventuella hälsoproblem som kan förvärras om du använder andningsmask. Arbetare som använder andningsskydd ska genomgå en läkarundersökning för att säkerställa att de är medicinskt lämpliga att använda utrustningen.

Rätt filtrering

Den andningsmask du väljer ska ge skydd mot hälsovådliga ämnen i inandningsluften. Luftrenande masker skyddar mot låga nivåer av metallrök, svetsrökgaser och organiska ångor, men bara om man väljer rätt filterpatron. Kontakta leverantören av andningsmasken för hjälp med att välja lämplig filterpatron.

Byta patroner

Om du använder en luftrenande mask som skydd mot rök som innehåller metaller som krom och kadmium, ska patronerna med engångsfilter bytas då och då. Leverantören av masken kan informera om hur ofta patronerna ska bytas ut.

Se till att den passar

När du har valt den typ av andningsmask som ger rätt skydd mot hälsoriskerna, ska du välja en modell som uppfyller andra behov. Passformen är exempelvis mycket viktig. En andningsmask som inte passar användaren ökar risken för att det läcker in hälsofarlig luft. Kontrollera att andningsmasken sluter tätt. Är det lätt att justera andningsmasken? Finns den i olika storlekar? Passar den olika ansiktsformer? Tänk på ansiktsbehåring och i synnerhet skägg.

Fri sikt

Kontrollera att andningsmasken ger fri sikt uppåt, nedåt och i sidled. Går det att använda glasögon eller skyddsglasögon under andningsmasken? Immar glaset igen? Går det att använda andningsmasken under en hjälm om det är nödvändigt? Passar den under svetshjälmen? Vissa svetshjälmar är utrustade med inbyggd andningsutrustning.

Rörelsefrihet och tal

Ger andningsmasken användaren tillräcklig rörelsefrihet och kan personer i omgivningen höra vad användaren säger, om det är nödvändigt? Är andningsmasken bullrig, som vissa fläktassisterade andningsskydd? Påverkar den hörseln?

Har andningsmasken ett talmembran eller ett system för elektronisk kommunikation? Kan andra höra vad du säger när du kommunicerar på detta sätt? Hur långt bort förstår man vad användaren säger? Svaren på dessa frågor kan vara viktiga när man arbetar i begränsade utrymmen och långt från andra.

Hur ser arbetsplatsen ut?

Andningsmasker skyddar bara svetsaren. Ofta finns det även andra på arbetsplatsen. Skyddar du även dem, eller är det bättre att undersöka möjligheterna till effektivt källutsug eller allmän luftrening?

Tillbaka

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement