Metallröksfeber. Vad är det och hur förebygger man det?

29 oktober 2018 Metallröksfeber är en ofarlig arbetsmiljösjukdom som kan uppstå efter inandning av små metallpartiklar. Tillståndet går i regel över av sig själv. Den exakta mekanismen bakom detta tillstånd är okänd, men den primära orsaken tros vara inandning av zinkoxidrök som bildas när galvaniserat stål eller zinkhaltiga legeringar (t.ex. mässing) värms upp till höga temperaturer. Det finns många olika namn på detta tillstånd, exempelvis zinkfrossa, galvfrossa, svetsarfrossa eller svetsarfeber.

Svetsare exponeras i regel för ämnen från basmetallen, ytbehandlingen eller fyllnadsmaterialet som orsakar metallröksfeber. Lödning och hårdlödning kan också orsaka metallförgiftning till följd av exponering för bly, zink, koppar eller kadmium. I extrema fall kan kadmium (som finns i vissa äldre legeringar för silverlödning) orsaka medvetslöshet.

Tecken och symptom

Symptomen påminner om influensa, som exempelvis frossbrytningar, myalgi, smärtor i bröstet, torrhosta, metallsmak i munnen, leukocytos, huvudvärk, trötthet och allmän sjukdomskänsla. En sötaktig eller metallisk smak i munnen kan också förekomma, tillsammans med en torr eller irriterad hals som kan leda till heshet. Symptom på en mer allvarlig metallförgiftning kan också innebära en brännande känsla i kroppen, chock, ingen urinutsöndring, kollaps, kramper, andnöd, gula ögonvitor eller gulaktig hy, hudrodnad, kräkningar, vattnig eller blodig diarré eller lågt eller högt blodtryck, vilket kräver akut läkarvård. Influensaliknande symptom går i regel över inom 24 till 48 timmar. Det tar i regel en till tre veckor innan symptomen försvunnit helt.

Att ställa diagnos

Detta kan vara besvärligt eftersom symptomen varierar från person till person. Ibland sjunker andelen vita blodkroppar och ibland ökar zinkhalterna i urin och blod.

Symptomen påminner även om andra vanliga sjukdomar vilket gör det ännu svårare att ställa diagnos vid en ordinär läkarundersökning. Därför är det viktigt att bekräfta att patienten vistats i en miljö där det förekommer metalloxid eller ställa frågor om patientens arbetshistorik, yrkesfält, med mera.

Förebyggande

Det bästa sättet att förebygga metallröksfeber är följa riktlinjerna nedan:

  • Personlig skyddsutrustning (PPE): Följ internationella standarder och skyddsregler för arbetare, inklusive syrgasmasker och ventilationssystem. Det finns nya hjälmar på marknaden med avancerade andningsfunktioner som förhindrar att svetsare exponeras för rök. Läs vår guide om svetshjälmar med automatisk nedbländning.
  • Ständig fortbildning: Det är mycket viktigt att de anställda utbildas. De ska ha lämplig utbildning om kemikaliers reaktivitet och de särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid arbete i miljöer där det kan finnas metallrök.
  • Kemisk undersökningsrapport: De flesta företag låter inte göra en undersökningsrapport över den kemiska sammansättningen innan svetsarna skrider till verket, och vid specialarbeten får arbetarna i regel ingen information om den kemiska sammanställningen av metallerna som till sist kan orsaka sjukdom. Föroreningar med hög risk som exempelvis kadmiumoxid kan lätt undvikas genom att kontrollera den kemiska sammansättningen före användning.
  • Ventilation: Vid svetsning är ventilation det bästa sättet att rena luften från farlig rök eller oxider. Rökpartiklar är mindre än damm och de blir i regel kvar i luften. Det är därför nödvändigt att installera ett aktivt ventilationssystem för att fånga upp den förorenade luften.

 

Källa:

 

Tillbaka

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement