Svetsning av rostfritt stål producerar hexavalent krom

14 juli 2017 Svetsning av rostfritt stål är en process som ofta förekommer och som väcker allt mer bekymmer vad det gäller arbetsmiljön. Krom är, vid sidan av nickel, en av de främsta legeringsämnena för alla typer av rostfritt stål. Under svetsningsprocessen omsätts krom till sitt sexvärdiga tillstånd, krom (VI).

Förekomsten av dessa element i svetsröken från rostfritt stål misstänks för att ha allvarliga hälsoföljder för svetsaren och andra i närheten av svetsningsplatsen. Cr(VI)-rök är ytterst giftig och kan skada ögon, hud, näsa, svalg och lungor, medan den även är cancerframkallande.

 

Metoder och rökutveckling

Manual Metal Arc welding (MMA welding) produces a lot of potentially hazardous welding fumes.Mängden av ångor som alstras under svetsning av rostfritt stål beror till en stor del på den tillämpade svetsningsmetoden. De vanligaste metoderna är:

  • Tungsten Inert Gas (TIG)
  • Metal Inert Gas / Metal Active Gas (MIG/MAG)

Cirka 80% av alla svetsverksamheter använder denna metod:

  • Manual Metal Arc (MMA)

och 5% specialiserade företag använder för specifika tillämpningar:

  • Flux Cored Arc (FCA)

TIG avger den minsta svetsröken men alstrar däremot avsevärda mängder ozon och kväveoxid, vilka båda är irriterande gaser. MIG och MAG avger i allmänhet mycket mer svetsrök. MMA-svetsning och FCA brukar avge den största mängden rök.

 

Cirka 60% av företagen vidtar inga förebyggande åtgärder

Undersökningar i Storbritannien och USA visar att en tredjedel av svetsningsföretagen skyddar sina svetsare mot rök från svetsning av rostfritt stål med ett dugligt, professionellt ventilationssystem. Detta innebär att mer än 60% av alla företag borde åtgärda detta problem och utföra riskbedömningar med en specialist på ventilationssystem och personlig skyddsutrustning för att bjuda sina svetsare bättre arbetsförhållanden och skydda deras hälsa.

 

Var medveten om riskerna

"Även som svetsare bör du vara medveten om riskerna vid svetsning av rostfritt stål," varnar den amerikanska specialisten Vicki Bell i flera publikationer. "Innan du påbörjar ett svetsarbete är det viktigt att fastställa riskerna vid den specifika svetsverksamheten. Riskerna beror på typen av svetsning, vilka material (grundmetall, ytbeläggning, elektroder) som ska svetsas och själva omgivningen (utomhus eller i en stängd lokal)."

 

Rådgivning

Hon är också mycket tydlig i sin rådgivning. "Be om ett datablad materialsäkerhet (MSDS) för att identifiera vilka skadliga ämnen som används vid svetsningen och vilka ångor som kan alstras.A mobile filter unit of Plymovent combined with an extraction arm provides effective welding fume extraction. Se till att du vet vad du svetsar innan du påbörjar arbetet. Vissa ångor, t.ex. de som avges vid svetsning på ett kadmiumbehandlat underlag, kan vara livsfarliga på kort sikt. Fastställ riskerna och vidta sedan lämpade begränsningsmetoder."

 

Adekvat ventilation oumbärlig

"Sörj för adekvat ventilation. Lokal utsugning, som för undan rök och gaser direkt vid källan, är den effektivaste metoden. Använd en halvöppen svetsstation, t.ex. en ventilerad arbetsbänk, eller en utsugningsarm som placeras så nära själva svetsstället som möjligt. Rengör och serva ditt ventilationssystem regelbundet."

Tillbaka

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement