Svetsrök, vad är det och vilken skada kan den orsaka?

23 maj 2017 Svetsning, sprakande gnistor och graciöst ringlande rök är oskiljaktiga. Det är nästan en romantisk bild, med hårt arbetande svetsare i mitten. Men den romantiken är snart förflugen om man förstår vad svetsrök är och vilken sammansättning den kan ha...

...farlig och mycket skadlig för hälsan. Särskilt om inga specialister har analyserat den specifika arbetsmiljön och inga skyddsåtgärder har vidtagits.

 

Svetsrökens sammansättning

Svetsrök är en varierande blandning av luftburna gaser och fina partiklar. Blandningens sammansättning beror på svetsmetoden och
vilka produkter som svetsas. Gaser som kan bildas omfattar bland annat:

 • kväveoxid (NOx)
 • kväveoxid (CO2)Svetsrökpartiklar med en diameter på 1-7 μm har förmågan att tränga djupt ned i lungorna, där de utgör den största hälsorisken.
 • kolmonoxid (CO)
 • skyddsgas
 • ozon (O3)

Röken kan också innehålla fina partiklar av: metalloxider, fluorider och metaller såsom:

 • krom
 • nickel
 • zink
 • mangan
 • kobolt
 • bly
 • koppar

 

Partiklarna utgör den största hälsorisken

Partiklarna i svetsrök är mindre än 1 μm, alltså 0,001 mm, i diameter när de bildas. Men de blir större när partiklarna med tiden klumpar ihop sig. På så sätt bildas slutligen partiklar med en storlek från 1-7 μm. Dessa partiklar med 1-7 μm diameter utgör den största hälsorisken på grund av sin förmåga att tränga djupt ned i lungorna och eftersom andningsvägarnas flimmerhår inte kan sålla ut dem ordentligt. Partiklarna som syns i svetsrök är vanligen tyngre, det vill säga större partiklar som snabbt fäster sig vid omgivningens ytor som "dammfall". Partiklarna i svetsarens andningszon är vanligen 2 μm eller mindre. Dessa mindre, lättare partiklar kan finnas kvar i luften under flera timmar om de inte avlägsnas med ventilation.

 

Svetsrök kan orsaka allvarliga åkommor

Det må vara tydligt att det kan vara farligt att inandas sådan svetsrök. Och den som inte är övertygad behöver bara läsa de många vetenskapliga studier och rapporter som påvisar att svetsrök kan orsaka alla möjliga fysiologiska besvär och allvarliga sjukdomar, såsom cancer, astma och till och med symptom på Parkinsons sjukdom.

 

Tre faktorer avgör riskenRisknivån för svetsrök är baserad på toxicitet, koncentration och hur länge man utsätts för röken. Källutsugning rekommenderas alltid.

Risknivån, om inga hjälpande ventilations- och skyddsåtgärder vidtas, bestäms av tre faktorer: 

 1. rökens toxicitet
 2. rökens koncentration
 3. hur länge röken har inandats.

 

1. Svetsrökens toxicitet

Rökens toxicitet (giftighet) varierar. Den beror som sagt på typen av svetsprocess, de använda svetsmaterialen och vilka sorters material som svetsas. I framtida bloggar kommer vi att skriva mer om rök från exempelvis svetsning av mjukt stål, rostfritt stål eller ytbehandlade metaller, och om utvecklingen av rök vid specifika produkter och processer.

 

2. Svetsrökens koncentration

Rökens och de skadliga beståndsdelarnas koncentration är högst i rökplymen som stiger från själva svetspunkten. Ju snabbare denna rök avlägsnas med ventilation, desto bättre.

 

3. Tidslängden varvid svetsrök inandas

Hur länge en svetsare kanske inandas sådan rök beror på hur länge själva svetsarbetet utförs. Somliga tillverkare svetsar en eller två timmar om dagen, medan andra fyller hela dagen med svetsning. En enkel beräkning som kallas för bågtiden visar att ju längre man svetsar, desto mer rök bildas och desto större risk att inandas blandningen av luftburna gaser och fina partiklar.

Tillbaka

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement