Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligare

31 oktober 2017 Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligareRöken innehåller oxider av metallerna i materialet som svetsas. Utan skydd av personliga skyddsmedel och goda ventilationsåtgärder utsätts en svetsare och hans omgivning för flera olika hälsorisker genom dessa metalloxider.

Riskerna orsakas av flytmedlens olika sammansättning och kan leda till fysiska problem och allvarliga sjukdomar. Några exempel på de olika beståndsdelarna av svetsrök:

 • Flytmedel som innehåller kisel eller fluorid producerar ångor av amorft kisel, metallsilikater and fluorid.
 • Ångor från svetsning av mjukt stål innehåller främst järn med smärre mängder legeringsmetaller (krom, nickel, mangan, molybden, vanadium, titan, kobolt, koppar etc.).
 • Rostfria ståltyper ger större mängder krom eller nickel i röken och en lägre halt av järn.
 • Nickellegeringar ger mycket mer nickel i röken och mycket litet järn.

 

Beståndsdelar i ytbeläggning

Dessa ångor är i sig själva skadliga för svetsare som arbetar utan skydd eller ventilation. Röken kan dock bli ännu skadligare vid svetsning av metall med ytbeläggning eller rester av en sådan. Somliga beståndsdelar i ytbeläggning kan vara giftiga. Dessa beståndsdelar omfattar:

 • Metallbearbetningsvätskor, oljor och rostskyddsmedel.
 • Zink på galvaniserat stål (förångas till rök av zinkoxid).
 • Kadmiumbeklädnad.
 • Angår från lackering och lösningsmedel.
 • Blyoxid i grundfärg.
 • Vissa typer av plastbeklädnad.

 

Bäst: avlägsna först ytbeläggningen

Welding fumes contain particles from the electrode and particles from the work piece.Alla dessa “extra” beståndsdelar blandas med mycket fina partiklar av metalloxider, fluorider och metaller. Dessa partiklar hänger kvar i luften i många timmar. Arbetarskyddsinstanser över hela världen rekommenderar starkt att luften ska rensas, både under och efter svetsprocessen. De rekommenderar också att avlägsna eventuell ytbeläggning innan du börjar svetsa. Här är några tips:

 • Avlägsna ytbeläggningen från svetsstället för minimal rökutveckling. Detta förbättrar dessutom svetsningens kvalitet.
 • Använd en avdragsprodukt till att avlägsna ytbeläggningen. Var noga med att avlägsna alla rester innan du svetsar.
 • Använd en våt slamsugteknik för att avlägsna mycket giftiga ytbeläggningar.
 • Slipa inte en ytbeläggning. Slipdammet kan vara giftigt.

 

Svetsrök

Svetsrök är en komplicerad blandning av metalloxider, silikater och fluorider. Röken uppstår när en metall värms upp till över sin kokpunkt och dess ångor kondenserar till mycket fina, fasta partiklar. Svetsrök innehåller i allmänhet partiklar från elektroden och från materialet som svetsas. Svetsrökens sammansättning varierar.

Tillbaka

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement