Utsugning av fordonsavgaser

 • TÜV SÜD-certifieringen är ett kvitto på Plymovents målmedvetna kvalitetsarbete
  TÜV SÜD-certifieringen är ett kvitto på Plymovents målmedvetna kvalitetsarbete 06 september 2021

  Plymovent fick nyligen en förnyad TÜV SÜD-certifiering. För att få denna TÜV SÜD-certifiering har flera Plymovent-system säkerhetstestats. Dessutom har tillverkningsanläggningarna i Troisdorf (Tyskland) och i Lamphun (Thailand) granskats. Det visar att våra produkter uppfyller höga kvalitetsstandarder och att de är etablerade i den tuffa branschen för avgasutsugsystem och utsugsprodukter. I den här artikeln förklarar vi vad TÜV och TÜV SÜD är och varför TÜV SÜD-certifieringen är så viktig. Vi kommer också att ta en snabb titt på vilka Plymovent-produkter som får TÜV SÜD-certifieringen.

  Läs mer
 • Environmental Protection Agency
  Environmental Protection Agency 22 oktober 2019

  USA:s miljöskyddsmyndighet Environmental Protection Agency (US EPA eller i regel EPA) är en oberoende myndighet i USA med ansvar för hälso- och miljöskydd. Och det omfattar naturligtvis många olika aspekter. Myndigheten arbetar med så vitt skilda frågor som luft, vatten och mark, kemikalier och gifter, avfall och miljösanering.

  Läs mer
 • Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar
  Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar 11 januari 2019

  Under årens lopp har moderna dieselmotorer blivit renare. Eller med andra ord: de har blivit mindre förorenande och släpper ut färre farliga ångor. Dieselmotorer släpper även ut mindre koldioxid än bensinmotorer och många dieselmotortillverkare hävdar att den största skadan från dieselavgaser har minskat.

  Läs mer
 • Att säkra arbetsmiljön för brandmän vid stödinsatser mellan olika brandkårer
  Att säkra arbetsmiljön för brandmän vid stödinsatser mellan olika brandkårer 21 augusti 2018

  Förra året skrev den ledande förkämpen för brandmän i USA, Billy Goldfeder en artikel om vikten av att ha kompatibla system på olika brandkårer vid överenskommelser om ömsesidigt stöd:

  Läs mer
 • Studiepunkter hos brandmän för absorption av farliga ämnen genom huden
  Studiepunkter hos brandmän för absorption av farliga ämnen genom huden 08 december 2017

  Om utryckningsutrustningen tas av omedelbart efter släckningsarbetet minskar absorptionen avsevärt av cancerogena ämnen genom huden, enligt en studie från universitetet i Ottawa.

  Läs mer
 • Risker till följd av dieselångor förebyggs ännu otillräckligt
  Risker till följd av dieselångor förebyggs ännu otillräckligt 17 oktober 2017

  Arbetsplatser såsom bilverkstäder, bussdepåer, färjor och lagerlokaler är ofta starkt förorenade till följd av dieselmotorer i fordon. Motorerna producerar giftiga gaser och partiklar som kan leda till allvarliga hälsorisker och juridisk ansvarighet. Fastän det är väl känt att dessa dieselångor är giftiga och att skyddsåtgärder bör vidtas, sker detta inte alltid.

  Läs mer
 • NIOSH arbetsmiljörapporter rekommenderar användning av utsugningssystem för dieselavgaser vid kontroll av utrustningen
  NIOSH arbetsmiljörapporter rekommenderar användning av utsugningssystem för dieselavgaser vid kontroll av utrustningen 17 oktober 2017

  Två färska arbetsmiljörapporter från NIOSH understryker vikten av att brandmän använder utsugningssystem för dieselavgaser, även vid rutinmässiga kontroller av utrustningen.

  Läs mer

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement