Nya studiepunkter hos brandmän för absorption av farliga ämnen genom huden

08 december 2017 Om utryckningsutrustningen tas av omedelbart efter släckningsarbetet minskar absorptionen avsevärt av cancerogena ämnen genom huden, enligt en ny studie från universitetet i Ottawa.

Resultaten från studien som publicerats i Environmental Science & Technology, presenterades av studiens huvudförfattare Jennifer Keir, vid Firehouse-eventet i Nashville den 19 oktober. Keir har tillsammans med forskarkollegor under 14 månader undersökt urinprov, hud, personlig skyddsutrustning och underkläder som används av brandmän före och efter brandbekämpning. Forskningen visade att exponeringen för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och andra organiska mutagener var upp till 5,3 gånger högre hos brandmän efter släckningsarbetet. Forskningen pekade också på ett samband mellan metabolitnivåerna av dessa PAH-ämnen och PAH-nivåerna på brandmännens hud.

 

Forskningen avslöjade också att värdena i luften i brandbilen var 13 gånger högre när de återvände till stationen efter en brand.

 

DraftRescue Basic är lämpad för förberedande rengöring av personlig skyddsutrustning, arbete med bärbara bensindrivna redskap och påfyllnad av torra kemiska eldsläckare.Keir informerade om att man kan minska brandmännens exponering för dessa potentiella cancerframkallande ämnen genom att sanera huden omedelbart efter utfört släckningsarbete. Med stöd av dessa resultat har brandmännen i Ottawa förändrat metoderna för sanering av utryckningsutrustningen. De tar nu av all utrustning på plats, inklusive utryckningskläderna, och lägger dem i påsar innan de åker tillbaka till stationen.  Dessutom kunde man visa att PAH-nivåerna på huden minskade med 54 % efter tvätt med tvättsavetter.

 

Plymovent kommer att fortsätta följa dessa studier och fokusera på lösningar som bidrar till att minska exponeringen för farliga ämnen som finns på stationen. Ifjol lanserade Plymovent exempelvis DraftRescue för att bidra till den förberedande rengöringen av personlig skyddsutrustning. Vi uppmanar de brandkårer och ambulansföretag som är våra kunder att berätta vilka behov och problem de har.

Tillbaka

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

Acceptera inte cookies Acceptera endast funktionella cookies Acceptera alla cookies
*Privacy Statement