Att säkra arbetsmiljön för brandmän vid stödinsatser mellan olika brandkårer

21 augusti 2018 Förra året skrev den ledande förkämpen för brandmän i USA, Billy Goldfeder en artikel om vikten av att ha kompatibla system på olika brandkårer vid överenskommelser om ömsesidigt stöd:

”För att kunna hjälpa eller be om stöd är det naturligtvis mycket viktigt att de olika brandkårerna har gemensamma policys, riktlinjer, standarder och verksamhetsmål samt kompatibel utrustning, vilket gäller allt från radioutrustning till slangkopplingar.”

Läs hela artikeln här:

https://www.firehouse.com/safety-health/article/12347643/close-calls-mayday-mayday-mayday-but-no-answer

Plymovent anser att kompatibel utrustning också omfattar de utsugningssystem för fordonsavgaser som används på de olika brandstationerna. Brandkårspersonal har berättat för oss om tillfällen då detta var ett problem:

  • Ett fordon från en grannkår används som ersättning för annan utrustning,
  • En särskild brandkårsutrustning, exempelvis ett fordon specialutrustat för hälsofarliga material som används regionalt stationeras tillfälligt vid olika stationer i utbildningssyfte.

I situationer som stödinsatser (i USA kallat cover assignments enligt NFIRS Code 571), bör brandmän kunna använda det utsugningssystem för fordonsavgaser som är installerat på grannstationen.

När ett fordon som är konfigurerat för Magnetic Grabber® kommer till en närliggande station som har systemet Pneumatic Grabber® (tryckluft) kan det bli problem.

Det är i sådana situationer Plymovents Bayonet Quick Lock kan användas. Detta anslutningsdon är enkelt att fästa för hand vid fordonets avgasrörsanslutning Magnetic Grabber så att avgasröret blir kompatibelt med munstycket Pneumatic Grabber, men även med andra tredjepartssystem som använder en liknande avgasrörsanslutning. Plymovent kommer att fortsätta utveckla andra munstycken och anslutningsdon efter behov. Vi uppskattar därför om du informerar oss om hur vi kan göra ert system kompatibelt med det system som används på närliggande stationer.

Läs mer på sidan Bayonet Quick Lock.

Tillbaka

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

Acceptera inte cookies Acceptera endast funktionella cookies Acceptera alla cookies
*Privacy Statement