Bloggar

 • Nya bevis: svetsrök kan orsaka lungcancer
  Nya bevis: svetsrök kan orsaka lungcancer 11 mars 2019

  När metaller hettas upp över sin smältpunkt, förångas de och kondenseras till svetsrök. De flesta känner till att denna svetsrök är ohälsosam och farlig. Även om inte alla inom metallindustrin – och andra arbetsområden där svetsning förekommer – vet allt om riskerna är nästan alla bekanta med lokal utsugsventilation och personlig skyddsutrustning för att minimera hälsoriskerna i samband med svetsning.

  Läs mer
 • Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar
  Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar 11 januari 2019

  Under årens lopp har moderna dieselmotorer blivit renare. Eller med andra ord: de har blivit mindre förorenande och släpper ut färre farliga ångor. Dieselmotorer släpper även ut mindre koldioxid än bensinmotorer och många dieselmotortillverkare hävdar att den största skadan från dieselavgaser har minskat.

  Läs mer
 • Metallröksfeber. Vad är det och hur förebygger man det?
  Metallröksfeber. Vad är det och hur förebygger man det? 29 oktober 2018

  Metallröksfeber är en ofarlig arbetsmiljösjukdom som kan uppstå efter inandning av små metallpartiklar. Tillståndet går i regel över av sig själv. Den exakta mekanismen bakom detta tillstånd är okänd, men den primära orsaken tros vara inandning av zinkoxidrök som bildas när galvaniserat stål eller zinkhaltiga legeringar (t.ex. mässing) värms upp till höga temperaturer. Det finns många olika namn på detta tillstånd, exempelvis zinkfrossa, galvfrossa, svetsarfrossa eller svetsarfeber.

  Läs mer
 • Att säkra arbetsmiljön för brandmän vid stödinsatser mellan olika brandkårer
  Att säkra arbetsmiljön för brandmän vid stödinsatser mellan olika brandkårer 21 augusti 2018

  Förra året skrev den ledande förkämpen för brandmän i USA, Billy Goldfeder en artikel om vikten av att ha kompatibla system på olika brandkårer vid överenskommelser om ömsesidigt stöd:

  Läs mer
 • Fläktassisterade andningsskydd ger det bästa allmänna skyddet
  Fläktassisterade andningsskydd ger det bästa allmänna skyddet 23 juli 2018

  Svetsare måste skyddas mot hälsofarliga svetsrökgaser. Beroende på svetsningsmiljön eller hur och vad som ska svetsas, kan svetsaren skyddas med hjälp av system för källutsugning och för allmän filtrering och ventilation. De kan också skyddas med andningsskydd (RPE), som exempelvis svetshjälmar med fläktassisterade andningsskydd. Fläktassisterade andningsskydd är kända för att ge det bästa allmänna skyddet vid svetsningsarbeten.

  Läs mer
 • Svetsarna själva betraktar hälsoaspekter som långsiktiga och som ett mindre omedelbart problem
  Svetsarna själva betraktar hälsoaspekter som långsiktiga och som ett mindre omedelbart problem 27 februari 2018

  Det är numera allmänt känt att svetsrök är mycket skadligt och att det krävs en rad olika skyddsåtgärder för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kan läsa mer om dessa faror och risker i andra bloggar på webbplatsen. Men är alla verkligen medvetna om hur viktigt det är att vidta skyddsåtgärder som exempelvis personlig skyddsutrustning och källutsug? Svaren från svetsarna själva är förvånande…

  Läs mer
 • Källutsugning rekommenderas för utsugning av svetsångor
  Källutsugning rekommenderas för utsugning av svetsångor 16 februari 2018

  I byggnader där man utför svetsningsarbeten är det viktigt att reglera lufttemperaturen och att begränsa luftföroreningarna, och detta gör det ännu viktigare att tillföra friskluft. Även om det i regel finns ett ventilationssystem för friskluft är detta system inte tillräckligt effektivt för att begränsa exponeringen för luftföroreningar i en miljö där det pågår svetsningsarbeten.

  Läs mer
 • Nya studiepunkter hos brandmän för absorption av farliga ämnen genom huden
  Nya studiepunkter hos brandmän för absorption av farliga ämnen genom huden 08 december 2017

  Om utryckningsutrustningen tas av omedelbart efter släckningsarbetet minskar absorptionen avsevärt av cancerogena ämnen genom huden, enligt en ny studie från universitetet i Ottawa.

  Läs mer
 • Olika möjligheter att reducera riskerna till följd av svetsrök
  Olika möjligheter att reducera riskerna till följd av svetsrök 27 november 2017

  För att föra undan svetsrök och skydda svetsaren är utsugning vid källan alltid det effektivaste och säkraste sättet.

  Läs mer
 • Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligare
  Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligare 31 oktober 2017

  Ytbehandling av metall gör svetsrökens sammansättning skadligareRöken innehåller oxider av metallerna i materialet som svetsas. Utan skydd av personliga skyddsmedel och goda ventilationsåtgärder utsätts en svetsare och hans omgivning för flera olika hälsorisker genom dessa metalloxider.

  Läs mer
 • Risker till följd av dieselångor förebyggs ännu otillräckligt
  Risker till följd av dieselångor förebyggs ännu otillräckligt 17 oktober 2017

  Arbetsplatser såsom bilverkstäder, bussdepåer, färjor och lagerlokaler är ofta starkt förorenade till följd av dieselmotorer i fordon. Motorerna producerar giftiga gaser och partiklar som kan leda till allvarliga hälsorisker och juridisk ansvarighet. Fastän det är väl känt att dessa dieselångor är giftiga och att skyddsåtgärder bör vidtas, sker detta inte alltid.

  Läs mer
 • NIOSH arbetsmiljörapporter rekommenderar användning av utsugningssystem för dieselavgaser vid kontroll av utrustningen
  NIOSH arbetsmiljörapporter rekommenderar användning av utsugningssystem för dieselavgaser vid kontroll av utrustningen 17 oktober 2017

  Två färska arbetsmiljörapporter från NIOSH understryker vikten av att brandmän använder utsugningssystem för dieselavgaser, även vid rutinmässiga kontroller av utrustningen.

  Läs mer

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

Acceptera inte cookies Acceptera endast funktionella cookies Acceptera alla cookies
*Privacy Statement