Om oljedimma

During milling, turning, grinding and boring (and other metal-cutting machining activities) metalworking fluids form a mist of small droplets.

Bearbetningsprocesser producerar många hälsovådliga föroreningar som härrör från metallbearbetningsvätskorna såsom oljedimma. Bearbetningspersonalen är oftast väl medveten om säkerhetsriskerna som är förknippade med att använda maskinerna. Mindre känt är att det finns hälsorisker förknippade med användning av metallbearbetningsvätskor.

 

Under fräsning, svarvning, slipning och borrning (och andra skärande bearbetningsaktiviteter i metall) bildar metallbearbetningsvätskorna oljedimma av mikroskopiska droppar. Oljedimma svävar omkring i luften och kan inandas och komma ner i svalget. När dessa vätskor bildar en dimma under bearbetningsprocessen kan de större dropparna komma in i näsan och luftrören och sväljas ner. De mindre dropparna kan tränga in i lungorna. Detta kan förstås vara hälsovådligt och mycket irriterande för ögon, näsa och strupe.

 

Tröskelgränsvärde (TLV, Threshold Limit Value)

Alla länder har sina egna TLV, vilka sätter standarden för inomhusluftkvaliteten i anläggningen. TLV för oljedimma/rök av kylvätskor anges i mg/m3. Mätningen görs alltid i eller nära andningszonen för operatören. Detta betyder att TLV ger information om hur mycket oljedimma/rök av kylvätskorna som det kan accepteras att operatören inandas.

 

Gränsvärde inom företaget

I många länder når lagstiftningen inte upp till industristandarden eller innebär endast rekommendationer. Därför sätter många multinationella företag sina egna hygiengränsvärden i egna globala produktionsstandarder gällande oljedimma/rök. Skälen för att göra detta är att se till att luftkvaliteten hålls på bästa möjliga nivå, vilket säkerställer att produktionen kan följa kvalitetsstandarderna i alla länder där företaget är aktivt.

 

SKorttidsvärde (STV, Short Term Value)

STV är den acceptabla korttidsexponeringen för föroreningen av oljedimma/rök. Normalt innebär det perioder som inte överstiger 15 minuter och som upprepas max. 4 gånger per dag med åtminstone 60 minuter mellan varje exponering. De flesta länder har även bestämmelser för STV men de är inte lika väl kända som TLV-värdena.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement