Evakuering av oljedimma

Applikationer där oljedimma eller oljerök uppstår när skärvätskor används för att antingen kyla metallarbetsstycken eller smörja delar och verktyg under metallbearbetningsprocessen.

Oljedimma i bilindustrin

Bilindustrin är globalt en av näringslivets största och viktigaste sektorer. Tillverkningen av redskap och komponenter för denna industri omfattar många olika metallbearbetningsprocesser, såsom fräsning, borrning, polering, gjutning, slipning, värmebehandling och kallformning.

Vad är oljedimma?

Under dessa bearbetningsprocesser används diverse oljor och emulsioner för att kyla och smörja metalldelarna. Om dessa bearbetningsvätskor blir luftburna uppstår en aerosol. Denna oljedimma orsakar hala golv och arbetsytor och kan vara skadliga för hälsan. Dessutom kan de finfördelade dropparna påverka verkstadens elektriska utrustning.

Lösningar för att reducera oljedimma i bilindustrin

Med en god undanförsel av oljedimma har användaren alltid klar sikt in i CNC-maskinen.Plymovent bjuder diverse lösningar för att avlägsna oljedimma inom bl.a. bilindustrin. Vår MistWizard kan anslutas till en enskild CNC-maskin för att ge användaren god sikt på produktionsprocessen. På så sätt slipper man installera lufttrummor och komplicerade elanslutningar. Vår FlexHood kan anslutas till en MistWizard och installeras ovanför en öppen CNC-maskin för att fånga de luftburna partiklarna.

För mer omfattande lösningar kan vi erbjuda vår MistEliminator, en modulär filterbank som kan byggas ut allt eftersom företaget växer. Detta filtersystem avlägsnar oljedimman ur luften och beroende på den använda bearbetningsvätskan kan denna återanvändas i produktionsprocessen. Den filtrerade luften kan släppas ut i atmosfären eller ledas tillbaka in i fabriken för energibesparing och reducerade uppvärmningskostnader.

Kontakta Plymovent

Vilka problem du än har med oljedimma kan du alltid kontakta oss för information om vilken skräddarsydd lösning vi kan bjuda.

 

Ladda ned

Referenser

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement