Disclaimer

Information på denna webbplats är endast för allmänna informationssyften. Informationen tillhandahålls av Plymovent och fastän vi anstränger oss för att hålla informationen uppdaterad och korrekt, lämnar vi inga utfästelser eller garantier för något syfte eller av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, om fullständigheten, korrektheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten av webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller den relaterade grafiken som finns på webbplatsen. Eventuell tillit ni sätter till sådan information är därför strikt på egen risk.

 

I ingen händelse skall vi vara ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive utan begränsning, indirekta eller resulterande förluster eller skador, eller någon som helst förlust eller skada som uppstår till följd av förlust av data eller vinster som uppkommer från, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

 

Genom denna webbplats kan ni länka till andra webbplatser vilka inte står under Plymovents kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten på dessa webbplatser. Eventuellt inkluderande av länkar, innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöd till åsikterna som uttrycks i dessa.

 

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen i gång och att den ska fungera smidigt. Emellertid tar Plymovent inget ansvar för om webbplatsen är temporärt otillgänglig till följd av tekniska frågor bortom vår kontroll.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement