Miljöpolicy

Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder produkter, system och tjänster för att uppfylla våra kunders behov av ren luft i arbetsmiljön. Dessutom strävar vi efter en ren värld och gör ansträngningar för att förhindra eller minimera påverkan på miljön från våra produkter och företagets verksamhet.

 

Lagstiftning

Vi uppfyller kraven från alla relevanta lagar och riktlinjer med hänsyn till hälsa, säkerhet och miljö.

 

Produktutveckling

Plymovent utvecklar produkter och system för luftrengöring av hög kvalitet som säkerställer varaktighet och driftssäkerhet under lång tid. Vi använder inte farliga råmaterial i våra produkter. Vi konstruerar för en enkel isärmontering och strävar efter att använda återvinningsbara material när det är möjligt. Vi arbetar ständigt med att förbättra energieffektiviteten i våra produkter. Utöver detta har vi som mål att minimera storleken och vikten på våra produkter för att spara på förbrukningen av råmaterial och sänka miljöpåverkan från logistiken.

 

Försörjningskedjor och logistik

Vi utvärderar våra leverantörer med avseende på deras miljöavtryck. Utöver detta samarbetar vi nära med dem under produktutvecklingen och använder deras kunskap för att sänka miljöpåverkan från våra produkter. I våra produktionsanläggningar arbetar vi med att reducera mängden spillmaterial och användningen av (grön) energi. Vi strävar efter att använda mindre förpackningsmaterial och att optimera våra försörjningskedjor för att minimera transporterna.

 

Försäljning och marknadsföring

Vi tittar också på hur vi kan minska miljöpåverkan i vår försäljning och marknadsföring. Vi har som policy att spara papper genom att uppmuntra elektronisk kommuniktion och vi sträver efter att använda grön energi på våra kontor. Dessutom, planerar vi våra service och underhållsbesök effektivt för att på så sätt minska resor och strävar efter att utveckla servicekoncept med en lägre inverkan på miljön.

 

Marknad och kunder

OVår expertis och vårt genuina engagemang för kundkraven gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder exakt den lösning de behöver. Detta omfattar inte bara behovet av ren luft i arbetet, utan även behovet av energibesparande och kostnadseffektiva lösningar. Genom att erbjuda effektiva filtreringssystem reducerar vi behovet av luftbyte med fräsch utomhusluft och följaktligen behovet av uppvärmning eller kylning. Vi uppmuntrar till användning av värmeväxlarlösningar om luftförsörjning med utomhusluft är nödvändigt. Genom att erbjuda smart styrutrustning till våra system uppnår vi att våra produkter sparar energi jämfört med standardlösningar. Vi vill uppnå konkurrensfördelar genom att erbjuda sofistikerad "grön" luftrengöringsteknologi.

 

Organisation och kultur

Med implementeringen av vår miljöpolicy skapar vi en organisationskultur i vilken hållbar utveckling betraktas som en positiv utmaning. Vi tror att detta ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare.

 

Kommunikation

Vi strävar efter att öka miljömedvetandet i allmänhet och som företag vill vi förbättra vår image och vårt miljöavtryck. För att åstadkomma detta kommunicerar vi aktivt våra miljöambitioner och vårt miljöavtryck till våra medarbetare, leverantörer, distributörer, kunder och potentiella kunder.

 

Ständig förbättring

För att uppfylla våra ambitioner formulerar vi varje år organisations- och avdelningsmål för hållbar utveckling och följer upp dessa med hjälp av vårt ledningsrapporteringssystem.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement