Åtgärder med anledning av allt högre temperaturer i utsugningssystem för fordonsavgaser

Åtgärder med anledning av allt högre temperaturer i utsugningssystem för fordonsavgaser

01 oktober 2018 Den genomsnittliga avgastemperaturen hos dieselmotorer, och därmed även brandbilar, har stigit sedan 2007. Tillägg av risksänkande avgasreningssystem som exempelvis partikelfilter (DPF)...

...och avgasåterledning (EGR) har medfört att motorerna genererar mer värme, vilket också gör att avgaserna blir varmare. Detta ökar i sin tur risken för bränder, personskador och materiella skador. Den amerikanska organisationen National Fire Protection Association (NFPA), som är ledande förespråkare för brandsäkerhet, har angett i 1901 Standard for Automotive Fire Apparatus (standard för brandbekämpningsfordon) (12.2.6.7.7):  ”Temperaturen på motorns avgaser ska inte överstiga 455°C (851°F) vid mätning i avgasrörets mynning, vid normal DPF-regenerering.”

Branschen för rening av fordonsavgaser har reagerat snabbt på de krav som motorer med högre driftstemperatur innebär. Plymovent, som är en ledande tillverkare av avgasutsugningsutrustning levererar system med högtemperaturslangar (HT) i den övre, i den nedre och i mittsektionen av slangsystemet. HT-slangen är konstruerad för en kontinuerlig temperatur på 482 °C (900 ˚F) och för temperaturtoppar på 566 °C (1050 ˚F).

År 2015 testades Plymovents slangar av ett oberoende testföretag och de klarade temperaturer på upp till 660 °C (1221 °F) under ett 40 minuter långt test. Testet omfattade också den styvare nedre slangkomponenten, och eftersom det är den slang som utsätts för de högsta temperaturerna var detta ett mycket gott resultat.

Brandstationer och andra offentliga serviceverkstäder kan känna sig trygga med att Plymovents HT-slangar garanterar brandmännens och mekanikernas säkerhet, och att systemet är i gott, funktionsdugligt skick.

 

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

Acceptera inte cookies Acceptera endast funktionella cookies Acceptera alla cookies
*Privacy Statement