Brandkåren i White Springs

Brandkår demonterar konkurrenternas system och uppgraderar till Plymovent

19 december 2017 Innan Plymovent installerade sitt system hade brandkåren White Springs FD en annan tillverkares slangbaserade utsugningssystem.

Och till följd av en rad olika problem med systemet såsom felaktig installation, bristande funktion, otillräckliga prestanda och säkerhetsbrister uppgraderade White Springs FC avgasutsugningssystemet till Plymovent efter mindre än ett år.

 

Ett stort problem som brandmännen på White Springs FD stötte på innan de bytte till Plymovents system var svårigheten att frikoppla systemet från fordonets avgasrör. Systemet drog vid flera gånger av munstycket, vilket gjorde att giftiga dieselavgaser kom ut i byggnaden. Enligt biträdande brandkårschef Jeffrey McGuigan, klagade brandmännen också på att de var tvungna att böja sig när de skulle koppla munstycket till avgasröret och de slutade därför använda systemet.

 

Den lokala Plymovent-distributören Air Cleaning Systems of NY (ACS) besökte White Springs FD omedelbart och presenterade Plymovents normenliga avgasutsugningssystem för fordon och tack vare den höga kvalitet som Plymovent erbjuder och eftersom ACS levererat och servat system i 30 års tid, beslutade White Springs FD att låta Air Cleaning Systems of NY utrusta stationen med ett Plymovent-system. Resultaten har varit mycket positiva och personalen på White Springs FD är mycket nöjda med Plymovents produkt och systemets användarvänlighet. “Man behöver inte längre böja sig för att koppla på systemet, vilket är som det ska fungera, det är säkert och enkelt”, säger biträdande brandkårschef McGuigan.

 

Brandkåren i White Springs, New York är en frivilligbrandkår med 25-30 medlemmar. Av de tre brandkårerna i staden är det White Springs brandkår som har flest utryckningar i både bostadsområden och industriområden. Sedan man installerat Plymovents avgasutsugningssystem för fordon är fördelarna bland annat: en mer hälsosam arbetsmiljö genom att exponeringen för hälsovådliga dieselavgaser och avgaser från gamla och nya fordon minskat, en renare arbetsmiljö, utmärkt kundservice och ett smidigt system som är lätt att ansluta tack vare kopplingen ”Click and Seal”.

 

För att läsa hela studien kan du gå in på: White Springs Fire Department.

 

Om Plymovent

Sedan mer än 40 år har vi åtagit oss jobbet att hålla luften ren vid brandstationer. Vi bjuder högvärdiga produkter som skyddar brandmän och annan räddningstjänstpersonal mot exponering för skadliga dieselavgaser. Från befintliga stationer till nya turn-key faciliteter är våra system med helautomatisk start och löskoppling den rekommenderade metoden för kontroll av avgasutsläpp vid din station.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

Acceptera inte cookies Acceptera endast funktionella cookies Acceptera alla cookies
*Privacy Statement