Diluter-PRO now available in the North American Market

Diluter-PRO lanseras på den nordamerikanska marknaden

01 januari 2015 Plymovents originalprodukt Diluter-GO är ett fristående allmänfiltreringssystem som förhindrar ansamling av svetsrökgaser i verkstaden.

Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan originalversionen Diluter-GO och nya Diluter-PRO? Nya Diluter-PRO är utrustat med Plymovents integrerade och användarvänliga filterkontrollsystem ControlPro.

Denna version har en kontroll med en intuitiv pekskärm som i ett ögonkast visar hur systemet löper, vad systemet gör just nu, kommer att göra härnäst och hur det kan hållas i gott skick. Den omfattande menyn som är lätt att använda gör systemet mycket anpassningsbart. ControlPro använder ethernet för en rad olika anslutnings- och kommunikationsalternativ. ControlPro är en styrning som ger den professionella användaren maximal kontroll: Enkel, översiktlig, uppkopplad.

Verkstäder/arbetsplatser i hela Nordamerika där man utför svetsningsarbeten får nu tillgång till de nya och förbättrade funktionerna i Diluter-PRO. Vilka slags företag är lämpliga för Diluter-PRO? Diluter-system är den perfekta lösningen i arbetsmiljöer där det inte går att använda källutsug och huvar. Det kan exempelvis handla om tillverkning av stora arbetsstycken där olika svetsningsarbeten utförs på olika delar av arbetsstycket. Systemet kan också vara en bra lösning om det är svårt att installera ventilationsledningar. Och eftersom Diluter-PRO har ett helautomatiskt styrsystem innebär det en tidsbesparing. Är Diluter-PRO rätt lösning för ditt företag?

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement