Pressmeddelanden

Effektiv Plymovent utsugning vid teststationerna hos Nortek Global HVAC

12 september 2016 Plymovent har nyligen installerat 2 FlexHood-system vid testavdelningen hos Nortek.

Nortek Global HVAC, tidigare Reznor Europe, är europeisk marknadsledare inom utveckling och produktion av högeffektiva värme- och ventilationssystem (HVAC) för industrin och konsumentmarknaden. Företaget finns på plats i hela världen. Nortek Global HVAC Belgien NV i Menen bad Plymovent om hjälp vid att anlägga ett effektivt utsugningssystem för ångorna som uppstår vid testning av dessa gaseldade varmluftsaggregat.

Före förpackning och transport ansluts varje enhet till en teststation vid testavdelningen. Dessa båda testavdelningar har täckts över med ett FlexHood-system, en serie Plymovent utsugningskåpor. Under tillverkning av värmeväxlaren används olja som smörjmedel vid formningsprocessen. FlexHood-systemets uppgift är att föra undan röken som uppstår vid förbränning av oljeresterna.

En av testavdelningarna är indelad i 4 stationer. Varje station har sin egen takfläkt och skiljs med skiljeportar från de andra. Genom portarna kan personalen snabbt flytta HVAC-enheterna in och ut ur teststationen.

Plymovents anordning håller röken som uppstår vid sluttestningen inuti kåpan, varifrån den sedan sugs undan. Detta ger en avsevärt förbättrad kvalitet på inomhusluften längs monteringslinjerna och sörjer slutligen för en säkrare, hälsosammare arbetsmiljö.

Mer information om detta referensprojekt hittar du här.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement