Fokus på utveckling – EMC-provningslab in house för utveckling av ny elektronik

Fokus på utveckling – EMC-provningslab in house för utveckling av ny elektronik

12 oktober 2018 Plymovent fokuserar på innovativ produktutveckling genom att utveckla lösningar för ren luft i arbetsmiljöer som ligger steget före i den tekniska utvecklingen, eller som ger mer för pengarna.

För att uppnå detta arbetar vi hela tiden på att stärka vår kapacitet inom produktutveckling, både inom mekanik och elektronik. I syfte att stärka kapaciteten inom det senare teknikområdet har Plymovent investerat i ett EMC-provningslab, som ger elektronikingenjörerna möjlighet att utföra alla nödvändiga test på kretskortsprototyper och testmodeller.

EMC är ett samlingsbegrepp för en serie regleringar och standarder som beskriver test och procedurer för mätning och fastställande av elektromagnetisk strålning från produkter, och hur kraftig strålning produkter klarar utan att påverkas själva. Att se till att produkten uppfyller EMC-regelverken är inte bara ett försäljningsargument, det är en obligatorisk del av CE-märkningen.

Chefsingenjör för elektronik Marcel de Blok: ”Genom att ha denna EMC-testanläggning in house snabbar Plymovent på produktutvecklingsprocessen och underlättar samtidigt kunskapsinhämtningen. Det betyder att tiden från innovativ idé till färdig produkt blir mycket kortare. Och detta stärker vår position när det handlar om att skapa bättre och mer användbara produkter för våra kunder”.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement