Press releases

Euromate blir Plymovent

22 november 2010 Sedan 2006 har både Euromate och Plymovent varit en del av Clean Air Group. Fr.o.m. januari 2011 fortsätter Clean Air Group sin verksamhet under ett och samma varumärke: Plymovent.

Som en följd byter Clean Air Group (ägarbolaget) och Euromate namn till Plymovent. Dotterbolagen Lucom (Nederländerna) och Clean Air Group (Sydafrika) kommer att tillämpa det nya varumärket fr.o.m. 2012. Plymovent kommer, under detta gemensamma varumärke, att fortsätta tillhandahålla produkter, system och tjänster för ren luft på arbetsplatsen.

 

Idag erbjuder både Euromate och Plymovent lösningar för utsug och filtrering av svetsrök, men de erbjuder även produktsortiment som kompletterar varandra. Euromate har byggt ett starkt renommé som en leverantör av lösningar för tobaksrök med produkter som luftrenare och rökbarer. Plymovent, å andra sidan, erbjuder produkter och system för utsug och filtrering av oljedimma inom metallbearbetningsindustrin och utsugssystem för fordonsavgaser på exempelvis brandstationer och verkstäder. Genom att förena de två varumärkena skapas ett starkare varumärke med en bredare affärsportfölj.

 

Eduard de Haan, ordförande och verkställande direktör på Clean Air Group, kommenterar detta entusiastiskt: "Den ekonomiska lågkonjunkturen kräver kreativitet och har påskyndat vissa strategiska beslut. För att höja effektiviteten i vår organisation och för att stärka vår marknadsposition övergår vi till ett varumärke från 1 januari 2011. Efter 35 år säger vi adjö till företagsnamnet Euromate. För våra medarbetare och kunder kommer detta att innebära en omställning, men detta beslut kommer att visa sig bli givande inom en nära framtid".

 

"Nya" Plymovent Group har tillverkningsanläggningar i Alkmaar (Nederländerna), Lycksele (Sverige) och Sydafrika (för den lokala marknaden). Plymovent har ett globalt distributionsnätverk med 11 försäljningskontor i Belgien, Frankrike, Indien, Kanada, Kina, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland och USA. I mer än 45 andra länder representeras Plymovent av ett nätverk av godkända distributörer. Plymovents huvudkontor ligger i Heerhugowaard, Nederländerna.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement