FumeSimulator visualises the background concentration of welding fumes

FumeSimulator visualiserar bakgrundskoncentrationen av svetsrök

27 januari 2012 Plymovent har utvecklat FumeSimulator för att visualisera bakgrundskoncentrationen av svetsrök i produktionsanläggningar.

Detta konstruktions-/simuleringsprogram bekräftar att allmänventilationen och filtreringssystemen från Plymovent som kontrollerar svetsröken, fungerar effektivt.

 

Att köpa in allmänventilation och filtreringssystem av hög kvalitet, såsom Push-Pull- och Dilutersystem från Plymovent, är långsiktiga investeringar. Därför är det viktigt för Plymovent att kunden känner sig trygg med den valda lösningen till 100%. FumeSimulator beräknar och visualiserar koncentrationen av svetsrök med en specialanpassad systemlösning. Simuleringen visar huruvida svetsröken i den respektive systemlösningen håller sig inom de önskade (juridiska) gränserna. På så sätt erbjuder FumeSimulator en bekräftelse av effektiviteten på investeringen.

 

Tillförlitligheten i simuleringen är beroende av kundens ingångsvärden. Kunden måste, för att få en riktig simulering, ange vilka svetsningsaktiviteter som äger rum, hur många svetsare och/eller svetsmaskiner som finns, hur många timmar per dag svetsning pågår m.m. Projektteknikteamet från Plymovent verifierar denna data. Datan, tillsammans med den valda systemlösningen, är ingångsvärden till FumeSimulator.

 

För simuleringen använder FumeSimulator CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics). FumeSimulator genererar en rapport som visualiserar koncentrationen av svetsrök i produktionsanläggningen. Kunden ser sin produktionsanläggning och den valda systemlösningen och kan återfinna de angivna ingångsvärdena i rapporten.

 

Eduard de Haan, VD på Plymovent Group BV, säger entusiastiskt: “I dessa tider av ekonomiska utmaningar, ser vi att våra kunder har högre krav, särskilt rörande långsiktiga investeringar. Gränsvärdena för svetsrök blir allt hårdare i hela världen. Tidigare övertygade vi kunderna under studiebesök, men nu för tiden kräver kunden mer. Certifieringar och filterklasser är inte längre tillräckligt. Som leverantör måste vi visa i förväg att problemen med svetsrök försvinner när vårt utsugssystem har installerats. Simuleringsprogrammet FumeSimulator uppfyller dessa förväntningar. Produkten är lättförståelig, realistisk och tillförlitlig. På så sätt kan vi erbjuda en ännu bättre tjänst på den internationella marknaden!”

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement