Krom 6 har även hittats i svetsrök

Krom 6 (hexavalent krom) har även hittats i svetsrök

04 juni 2019 Ett fall nyligen (i början av februari 2019) där 800 arbetstagare fick ekonomisk kompensation efter att de utsatts för farligt krom 6 i Nederlandse Spoorwegens verkstad i Tilburg, har ännu en gång fokus riktats mot hur farligt detta ämne är.

Nederlandse Spoorwegen är en avdelning i det statliga järnvägsbolaget NedTrain.

Krom 6 i svetsrök

Det har visat sig att 6-värt krom inte bara kan finnas i färg och ytskikt utan även i vissa typer av svetsrök. Det innebär att hälsoriskerna kan vara mycket större än vad man tidigare trott.

Under de senaste åren har mer och mer information om hur farligt krom 6 (hexavalent krom) är i svetsrök kommit fram. Det påverkar andningssystemet, lever, njurar, hud, näsa och ögon, och är känt för att orsaka cancer och KOL1. Cirka 400 000 arbetstagare2 i Nederländerna arbetar regelbundet i miljöer där det förekommer svetsrök.

Var förekommer krom 6?

Exponering för krom 6 i svetsrök sammankopplas i första hand med svetsning av rostfritt stål. Men det betyder inte att det är begränsat till detta material. Vanligtvis tillsätts inte krom till andra typer av stål, men det kan finnas i små mängder, på grund av förekomsten av återvunnet stål i produktionsprocessen. Exponering för svetsrök kan ske i många olika sektorer. Inom metallindustrin, fartygsvarv, bygg- eller transportsektorn finns det störst risk för arbetstagare att utsättas för risken.

Svetsare är inte de enda som påverkas av riskerna med krom 6. Om det inte finns en lämplig utsugsventilation och filtrering på arbetsplatsen kommer flera andra arbetstagare än de inom de områden som nämnts ovan att påverkas. Det kan gälla personer som arbetar med kapning, slipning och putsning samt även truckförare, underhållsarbetare och teamchefer.

Lämpligt skydd mot risker av krom 6

I Nederländerna är maximal tillåten koncentration av hexavalent krom 1 µg/m3 för 8 timmars TWA-exponering under en 40-timmars arbetsvecka. För svetsrök i allmänhet innebär det 1 mg/m3.

I USA är råden ännu strängare. NIOSH rekommenderar att luftburen exponering för alla Cr(VI) sammansättningar begränsas till en koncentration på 0,2 µg Cr(VI)/m3 för åtta timmars TWA-exponering under en 40-timmars arbetsvecka3).

Minska exponering från svetsrök

Det finns internationella standarder avseende hur svetsrök ska fångas in på rätt sätt. Första åtgärden är att minska eller förhindra att svetsrök uppstår. I andra hand - att fånga upp svetsrök vid källan. Därefter att separera källa och människa med hjälp av automation och t.ex. en utsugshuv över svetsroboten. Om det som nämnts här inte är möjligt eller tillräckligt, t.ex. på grund av mycket stora arbetsobjekt, rekommenderas användning av allmän ventilation och personlig skyddsutrustning.

Men lika viktigt är det att arbetstagaren använder utsugsutrustningen på rätt sätt och att arbetsgivaren underhåller systemet så att utsugningen blir så effektiv som möjligt.

Kontakta oss eller någon av våra auktoriserade distributörer för mer information.

 

Källa:
1) https://www.osha.gov/SLTC/hexavalentchromium/healtheffects.html
2) https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/lasrook/documenten/publicatie/2018/05/07/factsheet-lasrook
3) https://www.cdc.gov/niosh/docs/2013-128/pdfs/2013_128.pdf

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement