New MistEliminator removes oil mist in metalworking processes

Nya MistEliminator avlägsnar oljedimma i metallbearbetningsprocesser

17 januari 2012 Plymovent har uppgraderat MistEliminator-programmet för effektiv uppfångning, filtrering och evakuering av oljedimma.

Plymovents kunskaper, erfarenhet och toppmoderna teknik säkerställer optimal kontroll av oljedimma inom den metallbearbetande industrin, och erbjuder ren luft på arbetsplatsen.

 

Oljedimma eller oljerök uppstår när skärvätskor används för att antingen kyla ner metallarbetsstycken eller smörja delar och verktyg under arbetsprocessen. Som företag är man skyldigt att uppfylla nationella och lokala yrkesrelaterade hälso- och säkerhetsföreskrifter för oljedimma. Oljedimman måste fångas in för att skydda personalens hälsa, skapa en säker arbetsmiljö och förlänga livslängden på era maskiner och verktyg. Därför erbjuder Plymovent det högkvalitativa filtreringssystemet "MistEliminator" för att reducera bakgrundskoncentrationen av oljedimma i CNC-maskiner och under andra metallbearbetningsprocesser.

 

Det nya programmet omfattar flera modeller av MistEliminator, och alla presenteras i Plymovents nya produktdesign. Beroende på typen av oljedimma, kan du antingen välja ME-3- eller ME-4-serien. Alla filterenheter och filterbanker är modulära och kan skräddarsys efter era behov av kapacitet, mediatyp och effektivitet. För större kapaciteter har Plymovent lagt in filterbanker på upp till 15.000 m3/h i produktprogrammet.

 

Filtreringsmetoden, med de självdränerande filterkassetterna som smälter samman partiklarna, säkerställer effektiv filtrering av oljedimman till låga driftskostnader. Ett av nya tillvalen är den underhållssnåla OilPump. OilPump är en automatisk pump som flyttar återvunnen olja från MistEliminator till exempelvis en tank utan användaringrepp.

 

I händelse av återcirkulation erbjuder Plymovent ett ytterligare HEPA-filter. Återcirkulationen säkerställer att dyr uppvärmd eller nedkyld luft stannar inom arbetsplatsens väggar. Detta sparar inte bara energi, det minskar även era uppvärmnings- och ventilationskostnader.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement