Press releases

Officiellt öppnande av Plymovent Academy

16 december 2011 Den 16:e december öppnar Plymovent officiellt sitt utbildningscentrum under namnet Plymovent Academy.

Kunskap är nyckeln för att ge service åt våra kunder, så vi anser det helt avgörande att våra medarbetare och distributörer håller sig à jour med våra produkter, system och tjänster. Vi har många källor för att erbjuda dem den nödvändiga informationen. Genom att besöka en utbildningssession på Plymovent Academy kan informationen spridas i ytterligare en dimension. I gruppsessioner kan våra medarbetare och distributörer utöka sin kunskap, öva upp jobbspecifika färdigheter och samtidigt bygga vidare på erfarenheter från sina kollegor.

De senaste månaderna har utbildningscentret i Alkmaar i Nederländerna utökats. Detta ger Plymovent möjligheten att presentera alla produktgrupper och nya produktutvecklingar på ett professionellt sätt. Våra utbyggda utbildningsanläggningar är välutrustade och ger medarbetarna möjligheten att arbeta med våra produkter på den nivå som deras jobb kräver och däröver.

å Plymovent Academy lär sig deltagarna mer om tillämpningen av och specifika egenskaper hos Plymovents produkter, system och tjänster. Utbildningsutbudet sträcker sig från produkt- och applikationsfokuserade moduler för försäljningsmedarbetare, till installations- och underhållskurser för servicemedarbetare. Med det nya utbudet förväntar sig Plymovent att bättre kunna uppfylla kunskapsbehoven.

För mer information kontakta Academy@plymovent.com.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement