Plymovent blir medlem av European Welding Association

Plymovent blir medlem av European Welding Association

20 juli 2021 I juni 2021 blev Plymovent medlem av European Welding Association.

European Welding Association (EWA) är en branschorganisation för tillverkare av svetsutrustning och förbrukningsartiklar, samt för nationella branschorganisationer i hela Europa. EWA har bland annat som mål att representera och ta till vara branschens intressen gentemot EU-ländernas regeringar, Europeiska kommissionen, andra länder samt handelsorganisationer och alla andra organ i frågor som avser och påverkar branschen. Dessutom arbetar EWA med att revidera befintliga och att befrämja nya tekniska standarder som ibland kan vara nödvändiga för handeln inom EU och i resten av världen.

En av EWA:s viktigaste uppgifter vad gäller svetsning och regelverk för svetsning är att skydda svetsare mot hälsofarliga rökgaser. Det kan man uppnå med hjälp av utrustning och lösningar för utsug av rökgaser vilket är ett av Plymovents viktigaste kunskapsområden.

Plymovent ser fram emot att bidra till EWA och att säkerställa att svetsare kan räkna med ”Ren luft på arbetsplatsen för alla överallt”, som är Plymovents mission!

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement