Plymovent erövrar fast mark inom bilindustrin

Plymovent erövrar fast mark inom bilindustrin

18 februari 2013 Plymovent profilerar sig inom bilindustrin med ett brett sortiment utsugningssystem för undanförsel av svets- och skärångor.

Plymovent är sedan många år en marktledare inom metallindustrin med sina avancerade utsugningssystem för svetsångor. Förra året introducerade Plymovent SHIELD brandsäkerhetslösningar. Denna systemlösning är särskilt lämpad för oljiga svets- och skärverksamheter inom bilindustrin.

 

Svets- och skärverksamheter med olja avger oljehaltig svetsånga. Därmed höjs risken för brand genom självantändning. För att lösa detta specifika problem har Plymovent tagit fram SHIELD brandsäkerhetslösningar. SHIELD reducerar risken att ett utsugnings- och filtersystem antänds –i en oljig arbetsmiljö- till ett minimum. Särskilt bilindustrin utgör en sådan miljö, där många olika verksamheter utförs med bruk av olika sorters olja. Om brand i värsta fall ändå skulle uppstå, sörjer SHIELD för att följdskadorna begränsas så mycket som möjligt.

 

SHIELD brandsäkerhetslösningar är en kombination av olika produkter. Systemet fungerar i princip på tre olika sätt:

  • Förebygger: reducerar brandrisken genom att effektivt fånga undan gnistor (gnistfångare) och absorbera oljehaltig svetsånga (kalkstensmatare). (spark arrester) and absorbing oil fumes (spark arrester) and absorbing oil fumes (limestone feeder).
  • Övervakar: diverse kännare varnar för eventuell brand genom att registrera rök, värme och gnistor.
  • Släcker: om brand skulle uppstå isoleras filtersystemet automatiskt från allt luftflöde, varefter ett inbyggt släckarsystem släcker branden inom några sekunder.

    Alla dessa funktioner styrs från en avancerad manöverpanel.

 

Förutom att olja höjer risken för brand i utsugnings- och filtersystem, kan den även förstöra filterinsatserna. Dessa har lätt att täppas i oljig luft. Modulen för kalkstensdosering löser det problemet!

 

Det genomtänkta SHIELD-programmet har gjort snabba framsteg och bär frukt över hela världen. I dagsläget har Plymovent installerat och driftsatt flera system hos biltillverkare och deras delleverantörer, bland annat hos Ford, Johnson Controls, ThyssenKrupp, Kirchhoff och Gestamp.

 

Under 2013 vill Plymovent profilera sig vidare inom bilindustrin med SHIELD brandsäkerhetslösningar, såväl vid OEM som hos företag i 1a och 2a leveranslinjen.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement