Press releases

Plymovent lanserar luftflödessensorn FlowGuard

31 mars 2011 Till följd av skärpta hälso- och säkerhetsbestämmelser introducerar Plymovent nu FlowGuard, en luftflödessensor med primär uppgift att skydda svetsare från att andas in hälsovådlig svetsrök.

De brittiska hälso- och säkerhetsriktlinjerna HSG 258 som reglerar "luftburna föroreningar i arbetet" kräver, bland annat, att användare av utsugssystem för svetsrök har rätt att veta om de använder effektiv utsugsutrustning.

 

Riktlinjerna säkerställer en kontinuerlig effektivitet i det befintliga utsugssystemet. Därför skyddar dessa riktlinjer svetsare och personal i närheten, då de förhindrar att svetsröken når svetsarens andningszon, vilket säkerställer ren luft på arbetsplatsen.

 

Plymovent stödjer sina kunder i att arbetet med att uppfylla aktuella bestämmelser och ligger steget före framtida förändringar. För att uppfylla dessa bestämmelser, lanserar nu Plymovent FlowGuard. Denna innovativa sensor indikerar luftflödet i utsugsutrustningen. En grön lysdiod visar användaren att luftflödet är effektivt, och därmed OK, och en röd lysdiod indikerar att luftflödet fallit till under det specificerade värdet.

 

FlowGuard kan monteras på en utsugsarm, men den kan även fästas mot någon annan utsugsenhet. Huvudfördelen är att ingen elektrisk ledningsdragning krävs för att installera luftflödessensorn då denna går på batterier.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement