Press releases

Plymovent lanserar SHIELD brandsäkerhetslösningar

09 december 2011 Plymovent kontrollerar brandrisken i utsugssystem för svetsrök genom att lansera ett nytt sortiment av brandsäkerhetsprodukter. SHIELD-produkterna är utvecklade för att reducera risken för bränder i den metallbearbetande industrin till ett minimum.

Dessutom är produkterna utformade för att minimera skadeverkningarna. Tidig detektering och bekämpning initieras i händelse av en begynnande brand för att begränsa skadan på systemen och undvika risken för spridning och ackumulation av rök över hela verkstaden.

Som specialister inom utsugning av svetsrök och rök från skärande bearbetning, förstår Plymovent helt de bakomliggande orsakerna till bränder i filterpatroner och avfallsbehållare. Därför har Plymovent utvecklat ett brandsäkerhetsprogram för att kontrollera den risken.

 

SHIELD-produkterna är indelade i tre kategorier: produkter för att förhindra, detektera och bekämpa bränder. Alla produkter är utvecklade för att uppfylla de specifika och krävande processvillkoren i den metallbearbetande industrin. För att förenkla det förebyggande underhållet är SHIELD-produkterna enkla att installera, inspektera, demontera och byta. Tillsammans gör de det möjligt att skräddarsy lösningar.

 

Förebyggande

Som förebyggande metod erbjuder Plymovent de patentsökta produkterna SparkShield och OilShield. SparkShield är en in-line-gnistfångare som förhindrar gnistor, svetsprut och cigarrettfimpar från att komma in i kanalerna och nå den brännbara filterpatronen och partiklarna i stofttunnan. OilShield har utvecklats särskilt för oljiga svetsapplikationer. Den rekommenderas starkt för applikationer med oljor med låg flampunkt, såsom stansningsoljor. Denna kalkstensmatare blandar kalksten med oljan, vilket minskar antändligheten i restprodukterna.

 

Detektering

Detektering sker med detektorer och ShieldControl. Branddetekteringspanelen ShieldControl uppfyller Europa- och UL-standarder (EN 54-2, EN 54-4, EN 12094-1 och UL 864) och innefattar övervakning av om anslutningskablarna till detektorerna och FlameShield-släckningsanordningarna är öppna eller kortslutna. Om en av detektorerna aktiveras, svarar ShieldControl på lämpligt sätt och stoppar omedelbart luftflödet och aktiverar bekämpningsåtgärder.

 

Bekämpning

Plymovent erbjuder två bekämpningsåtgärder: skjutventiler och FlameShield. Skjutventilerna stoppar tillförseln av syre och isolerar branden, vilket minimerar skadorna. FlameShield är en aerosolsläckningsgenerator som löser ut omedelbart efter att skjutventilerna stängs vilket snabbt släcker branden i filterhuset.

 

Plymovents SHIELD-brandsäkerhetslösningar minskar brandrisken till ett minimum och, i händelse av brand, garanterar att följdskadorna blir ringa. Konsekvenserna från nästan alla brandincidenter begränsas till inga eller minimala systemskador och byte av filterpatroner och aerosolsläckningsgeneratorer.

 

Plymovents SHIELD-brandsäkerhetslösningar kontrollerar inte bara brandrisken i utsugssystem för svetsrök, de ökar även livslängden på filterpatroner och systemet som helhet. Flera institut har redan testat och certifierat SHIELD-brandsäkerhetslösningarna från Plymovent.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement