Plymovent och COVID-19

Plymovent och COVID-19

30 mars 2020 Plymovent följer den dagliga utvecklingen med viruset COVID-19 och vi fortsätter vårt arbete för att tillgodose kundernas behov på ett sätt som inte äventyrar hälsan och säkerheten för våra anställda, kunder eller andra personer.

Plymovents globala och lokala distributionskedja för tillverkade varor är fortfarande i drift, utan några större störningar. Vi fortsätter att tillverka och leverera produkter till dess att lokala eller nationella myndigheter förbjuder eller begränsar det. Med tanke på de aktuella omständigheterna är det möjligt att vi inte alltid kan ge våra kunder bästa möjliga service, men vi gör vårt yttersta för att sätta våra kunder i första rummet.

Plymovents kontor i hela världen följer rekommendationerna från lokala myndigheter och de vidtar ytterligare åtgärder för att skydda allas hälsa: (1) personal som är sjuk måste stanna hemma, (2) personer som besöker kontor och lager är hänvisade till särskilda områden eller får inte komma in, (3) anställda ska hålla ett avstånd till alla andra på minst 1,5 meter, (4) kontoren städas regelbundet, (5) flygresor är tills vidare förbjudna för all personal hos Plymovent.

Ett av våra kärnvärden är “Passion to Perform Together”. Och under dessa svåra tider är det precis vad vår hängivna personal gör: de arbetar för att ge kunderna bästa tänkbara service.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement