Plymovent tillhandahåller rengöringstips för avgasutsugsystem

Plymovent tillhandahåller rengöringstips för användaren av ett Plymovent avgasutsugsystem

03 april 2020 Plymovent är världsledande inom avgasutsug för utryckningsfordon och skyddar dagligen hundratusentals brandmän från giftiga fordonsavgaser.

Mitt i covid-19 pandemin vill Plymovent gärna, under denna osäkra tid rekommendera rengöringstips för att skydda användaren av ett Plymovent avgasutsugsystem.

Eftersom Plymovent avgasutsugsystem är den första utrustningen som hanteras / berörs när räddningspersonal återvänder till brandstationen efter ett räddningsuppdrag, rekommenderar vi att du rengör eller torkar av systemets utsida med ett godkänt desinfektionsmedel för användning mot covid-19. Detta bör göras dagligen av utrustning som berörs i ett Plymovent avgasutsugsystem, såsom den gul/svarta avgasslangen, säkerhetsavkopplingshandtaget, den manuella påfyllningsventilen vid Plymovent pneumatiska avgasutsugsystem samt fronten på systemets styrenhet.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement