Pressmeddelanden

SparkShield erhåller patent

09 juni 2017 Nyligen har Förenta Staternas Patent and Trademark Office beslutat att tilldela ett patent för Plymovents SparkShield gnistfång.

Gnistfångaren med genomlöpande cyklon, SparkShield, är en brandskyddsprodukt, framtagen för reducerad brandrisk och ett längre filterliv. SparkShield från Plymovent hindrar gnistor, stänk och cigarettfimpar att tränga in i kanalerna hos ett utsugningssystem för svetsrök och nå den brännbara filterpatronen. Dessutom är SparkShield mycket lämpad som första separator vid dammrika tillämpningar.

SparkShield gnistfång har en unik invändig formgivning som, till skillnad från vanliga horisontella cykloner, garanterar en mycket hög separationsgrad mot ett ringa tryckfall. Tillsammans med en enhet för kalkdosering, en Plymovent OilShield, bjuder Plymovent en effektiv lösning för att undvika brand.

SparkShield och OilShield är unika produkter inom Plymovents sortiment av SHIELD-brandskyddslösningar. Detta produktsortiment reducerar risken för filterbrand inom metallindustrin till ett minimum och är indelad i tre kategorier: produkter som förebygger brand, detekterar brand och bekämpar brand.

Var god kontakta Plymovent för mer information.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement