SparkShield: new cyclone spark arrester

SparkShield: Plymovents nya cyklongnistfångare

31 augusti 2011 Plymovent lanserar en ny cyklongnistfångare som reducerar brandrisken och förlänger filtrets livslängd i utsugssystem för svetsrök.

Eftersom all svetsning och skärande applikationer utgör en potentiell brandrisk, har Plymovent som svar på detta utvecklat SparkShield. SparkShield är en kompakt in-line-gnistfångare som kräver litet eller inget golvutrymme. Som specialister inom utsugning av svetsrök och rök från skärande bearbetning, förstår Plymovent de bakomliggande orsakerna till bränder i utsugssystem för svetsrök. Den patentsökta konstruktionen säkerställer nästan 100 % effektivitet i att avlägsna gnistor och cigarrettfimpar. SparkShield skyddar inte bara utsugssystemet för svetsrök mot gnistor och cigarrettfimpar, det ökar även livslängden på filterpatronerna avsevärt.

En gnistfångare kräver, precis som all annan utrustning, underhåll. Till skillnad från konkurrentprodukter, har SparkShield utvecklats med underhållet i åtanke. Inspektionsluckor kan placeras omkring den. De gör det möjligt att inspektera kanalerna för att kontrollera om det behövs en rengöring. Två kanalklämmor gör det extremt enkelt att installera, montera isär, serva och underhålla den delbara stommen på SparkShield.

SparkShield är en del av Plymovents SHIELD-brandsäkerhetslösningar. Detta är ett helhetskoncept för att förhindra, detektera och bekämpa bränder i system för utsug och filtrering av svetsrök. SHIELD-programmet i kombination med Plymovents know-how och erfarenhet, gör det möjligt att hålla brandrisken under kontroll i svetsverkstäder. Plymovents SHIELD-brandsäkerhetslösningar kommer att lanseras senare i år.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement