Svetsrök klassificeras nu som cancerframkallande för människor

Svetsrök och UV-strålning från svetsning klassificeras nu som ”Cancerframkallande för människor”.

19 februari 2019 I mars 2017 omvärderade IARC den cancerframkallande effekten av svetsrökgaser och UV-strålning från svetsning som ”cancerframkallande för människor” (Grupp 1).

IARC (International Agency for Research on Cancer) är Världshälsoorganisationens organisation för bekämpning av cancer.

Myndigheten för hälsa och säkerhet i Storbritannien utfärdade nyligen en Säkerhetsvarning till alla arbetare, anställda, egenföretagare, entreprenörer och andra som utför svetsningsarbeten i alla branscher, även på olegerat stål. Denna varning bygger på IARC:s monografi (Volym nr 118).

Hälsorisker

Denna studie innehåller nya vetenskapliga belägg från IARC att all exponering för svetsrökgaser, inklusive rökgaser från olegerat stål, kan orsaka lungcancer. Det finns också vissa belägg för en koppling till njurcancer.

Enligt flera studier orsakar bågsvetsning UV-strålning som är en riskfaktor för den ovanliga cancerformen okulärt melanom. Och diverse ögonsjukdomar (t.ex. starr) förekommer hos både svetsare och personer som arbetar i närheten.

Molybdentrioxid (MoO3) har dessutom klassificerats som ”möjligen cancerframkallande för människor” (Group 2B) med stöd av tillräckliga bevis från djurförsök. Exponering för molybdentrioxid kan förekomma i yrken inom gruv- och metallindustrin, stålgjuterier, svetsverkstäder och andra processer där stål hettas upp till höga temperaturer.

Förändrade verkställighetskrav

HSE i Storbritannien har därför med omedelbar verkan ändrat verkställighetskraven med hänsyn till kontrollen av exponering för svetsrökgaser, även från olegerat stål. Alla företag där svetsarbeten utförs ska säkerställa att det finns effektiv utrustning för att fånga upp svetsrökgaser, och att den används när svetsarbeten utförs.

Det handlar inte bara om svetsaren

Om den befintliga utrustningen inte är tillräckligt effektiv för att fånga upp svetsrökgaserna rekommenderas användning av andningsskydd (RPE) för att ge svetsarna fullgott skydd. Dessutom krävs ytterligare utrustning för att skydda de anställda som inte arbetar med svetsning mot rökgaserna. Det finns uppskattningsvis 11 miljoner personer i världen som har yrkestiteln svetsare och omkring 110 miljoner medarbetare som riskerar exponering för svetsrökgaser. Det är därför vi brukar säga att ”det handlar inte bara om svetsaren”.

Uppfyller du regelverket?

Plymovent och våra auktoriserade distributörer kan hjälpa dig! Vi kan kontrollera om ditt företag uppfyller gällande lagstiftning och HSE:s senaste säkerhetsuppdatering.

Om ditt företag inte är beläget i Storbritannien har vi ett världstäckande team av mycket motiverade kollegor och distributörer som kan ge rådgivning om de utsug av rökgaser som nu finns i anläggningen och möjliga förbättringar. Vi följer alltid internationella standarder för utsugning av svetsrökgaser.

Kontakta oss!

 

Källa:
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045%2817%2930255-3.pdf

http://www.hse.gov.uk/safetybulletins/mild-steel-welding-fume.htm#utm_source=govdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=welding-alert&utm_content=ebul-link-2

http://publications.iarc.fr/569

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement