MDB-Diluter | Kraftfullt fristående filtersystem

Ett fristående svetsrökfiltreringssystem för den allmänna luftcirkulationen

MDB-Diluter | Kraftfullt fristående filtersystem
MDB-Diluter | Kraftfullt fristående filtersystem
Höjdpunkter

Systemet MDB-Diluter; ett fristående allmänt filtreringssystem, framtaget för att reducera och kontrollera bakgrundshalten av tung svetsrök i en verkstad.

Få en offert
Beskrivning

Systemet MDB-Diluter är konstruerat för intensiv svetsverksamhet med hög dammbelastning. Enheten förhindrar ansamlingar av svetsrök som övserstiger de lagstiftade gränsvärdena genom kontinuerlig filtrering och utspädning av förorenad luft. Den blå dimman av svetsrök, orsakad av rök som stiger och samlar sig mellan fyra och sex meter ovanför golvet, blandas kontinuerligt med ren luft som sprutas in genom munstycken.

 

Fördelarna med ren luft

Filtrering och utspädning av inomhusluften ger en hälsosammare arbetsmiljö för alla anställda, inte bara för de svetsare som använder ventilerade svetshjälmar. Det gynnar även företagets underhållstekniker, monteringstekniker, maskinoperatörer och arbetsledare. MDB-Diluter filtrerar den blå dimman med en gång och fångar upp den i systemets filtermedium. En annan fördel med en renare inomhusluft är att beläggningarna på maskiner och annan utrustning minskar vilket ger färre driftsavbrott och lägre kostnader för underhåll.

MDB-Diluter leder in den filtrerade, rena luften i verkstaden. Luftflödet kan regleras både vad gäller riktning och volym efter situationen och det kan nå upp till 50 meter. Munstyckena är individuellt justerbara och de skapar inget drag.

 

Diluter jämfört med källutsug

Enligt de internationella standarderna är källutsug alltid att föredra men i vissa verkstäder är det helt enkelt inte möjligt att (bara) använda källutsug. MDB-Diluter är den perfekta lösningen när det inte är möjligt att använda källutsug och svetshuvar.MDB-Diluter kan användas om:

 • du hanterar stora arbetsstycken
 • du ofta byter plats under svetsarbetet
 • verkstaden har takkranar som försvårar inbyggnad av rörsystem.

 

Filtrering enligt W3

MDB-Diluter PRO har BiCo spunbond polyesterpatroner med PTFE-membran. MDB-Diluter PRO uppfyller svetsrökklass W3 enligt NEN EN-ISO 15012-1:2013. Detta membran säkerställer att dammpartiklarna samlas på filtrets yta där de omedelbart bildar ett dammskikt. Det betyder att filtret har maximal verkan redan från början, medan filter utan detta PTFE-membran måste samla på sig lite damm innan de når maximal verkningsgrad.

 

Självrengörande filter

MDB-Diluter är självrengörande. Denna automatiska filterrengöring fungerar genom att systemet avger tryckluftspulser inuti filterpatronen. RamAirTM pulsförstärkare ger mycket effektiv rengöring vilket ökar filtrets livslängd samtidigt som tryckförlusterna minskar. Resterna samlas i en 80 liter stor dammbehållare på hjul som kan tömmas medan utrustningen är i drift.

 

En tyst lösning

Ljuddämparen minskar det ljud som uppstår när luften cirkulerar. Den ljudabsorberande kåpan minskar bullret när fläktmotorn går på maximal effekt till under 70 dB(A).

 

ControlPro filterstyrning

MDB-Diluter säljs med Plymovents senaste filterstyrningar; ControlPro. Denna styrning har en lättanvänd pekskärm som användargränssnitt, där du snabbt kan se hur systemet arbetar. Den 7 tum stora pekskärmen visar vad systemet gör, vad det kommer att göra sedan och vad du kan göra för att det ska fungera optimalt. Den omfattande menyn som är lätt att använda gör systemet mycket anpassningsbart. ControlPro kan utnyttja ethernet för en rad olika anslutnings- och kommunikationsalternativ. ControlPro är en styrning som ger den professionella användaren maximal kontroll: Enkelt, översiktligt, uppkopplat.

Om filtren styrs via ControlPro-kontrollsystem, ger Plymovent möjligheten att utöka detta med ControlPro Connect. Detta är en avancerad webbportal som ger dig möjlighet att snabbt övervaka, hantera och kontrollera ett valfritt antal filter från en stationär dator, surfplatta eller smarttelefon.

 

Egenskaper och fördelar
 • Relativt liten investering för att begränsa svetsrökgaserna i verkstaden
 • Självrengörande filter
 • Lägre installationskostnader eftersom den fristående enheten inte kräver fasta rörledningar
 • Frekvensomvandlaren sparar energi, ökar filtrets livslängd och ger tillförlitliga prestanda
 • Energibesparande tack vare återledning av kostsam uppvärmd eller kyld luft
 • Nivåsensor för stofttunna som tillval
Rekommenderas för
 • Intensiva torrsvetsarbeten med kraftig dammutveckling
 • Verkstäder där det inte finns plats för rörledningar
 • Begränsar svetsrökgaserna för all personal i verkstaden, inte bara för svetsarna
90873

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement