SCS-Diluter | Den Smarta Lösningen | Plymovent

Den smarta lösningen utan kanaler

SCS-Diluter | Den Smarta Lösningen | Plymovent
SCS-Diluter | Den Smarta Lösningen | Plymovent
SCS-Diluter | Den Smarta Lösningen | Plymovent
SCS-Diluter | Den Smarta Lösningen | Plymovent
Höjdpunkter

SCS-Diluter är ett fristående allmänfiltreringssystem, utvecklat för att reducera och kontrollera bakgrundskoncentration av svetsrök i en verkstad.

Video
Få en offert
Beskrivning

I vissa fall är punktutsug och huvar inte ett alternativ, exempelvis om metallarbetsstyckena är för stora för att täckas av utsugsarmar, såsom i skeppsbyggnads- och transportbranschen, eller om svetsarna ständigt rör sig mellan olika positioner. Plymovent har därför utvecklat ett allmänfiltreringssystem som kan kontrollera svetsrök i stora anläggningar: Utspädningssystemet SCS-Diluter.

 

Denna lösning kan användas i stora verkstäder med flera olika svetsprocesser, olika aktiviteter, krantransporter och platser där kanaler är svåra att installera. Resultatet: det reducerar koncentrationen av rök till lägre nivåer, och ger en renare arbetsmiljö!

 

Flexibel lösning

Att installera utspädningssystemet är enkelt då det inte behövs några kanaler. Det sparar inte bara in kanalkostnaderna, det är även en mycket flexibel lösning för anläggningar med många svetsprocesser som ständigt rör på sig.

 

Mindre investering - maximalt resultat

Utspädningssystemet består av tre huvudkomponenter: SCS-Filterenheten, en fläkt och själva utspädningsanordningen. Utspädningsanordningen är en luftcirkulationsenhet med sex flerriktade utloppsmunstycken. Enheten återcirkulerar den rengjorda luften i verkstaden genom utloppsmunstyckena.

 

Munstyckena kan vridas för att optimera utsuget. Luftflödena från munstyckena kan styras individuellt vilket gör systemet unikt. Genom att placera munstyckena inuti svetsröksskiktet får man det bästa resultatet (normalt mellan fyra och sex meter upp). Huvudfördelen är den relativt låga investeringen för att kontrollera svetsröken på er anläggning.

 

Två versioner av filterkontroll

SCS-Diluter kommer att finnas tillgängligt med de nya filterkontrollerna från Plymovent; ControlPro och
ControlGo.

 

SCS-Diluter PRO

SCS-Diluter PRO är försedd med ControlPro. Denna version har en kontroll med en intuitiv pekskärm som i ett ögonkast visar hur systemet löper, vad systemet gör just nu, kommer att göra härnäst och hur det kan hållas i gott skick. En omfattande och mycket tillgänglig meny gör att systemet enkelt och fullständigt kan anpassas. ControlPro använder ethernet-kommunikation för en bred skala anslutningsmöjligheter. ControlPro är kontrollen som uppfyller den professionella användarens alla behov: Enkelt, Insikt, Ansluten.

Om filtren styrs via ControlPro-kontrollsystem, ger Plymovent möjligheten att utöka detta med ControlPro Connect. Detta är en avancerad webbportal som ger dig möjlighet att snabbt övervaka, hantera och kontrollera ett valfritt antal filter från en stationär dator, surfplatta eller smarttelefon.

 

SCS-Diluter GO

ControlGo: byggd på samma plattform som ControlPro, bjuder samma egenskaper, men med förinställda konfigurationer för användaren med grundbehov. ControlGo använder tryckknappar och signallampor för enkel kommunikation. ControlGo är en kontrollenhet som uppfyller varje användares grundbehov.

 

Egenskaper och fördelar
  • Låg installationskostnad
  • Flexibel
  • Effektiv filtrering
Rekommenderas för

SCS-Diluter har speciellt utformats för lätta till medelintensiva svetsprocesser.

Referenser
90873

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement