MDB | Modulfilter | Plymovent

MultiDust Bank - Filtreringsenhet skräddarsydd för era behov

MDB | Modulfilter | Plymovent
MDB | Modulfilter | Plymovent
MDB | Modulfilter | Plymovent
MDB | Modulfilter | Plymovent
Höjdpunkter

MDB är ett moduluppbyggt filter, som gör det möjligt att skräddarsy filtersystemet efter kraven som era industriella applikationer ställer. Detta filter är tillverkat för krävande användning.

Video
Få en offert
Beskrivning

MultiDust® Bank är ett modulärt filtersystem som kan skräddarsys efter kraven från era applikationer idag och utökas imorgon om er verksamhet växer. Dessutom möjliggör effektiviteten och den höga prestanda för varje modul en kompakt lösning. Utbudet av tekniska egenskaper och den senaste filterteknologin skapar ett filtersystem som är kostnadseffektivt att driva och underhålla.

 

Modulär design

Den modulära MultiDust® Bank möjliggör lösningar i precis det format som passar era behov och ger optimal kostnadseffektivitet. Dessutom är den flexibel och kan expanderas när er verksamhet och arbetsbörda växer.

 

Låg ägandekostnad

Rengöringssystemet Ram-Air säkerställer ett rent filter. Inuti varje filterkassett avger Ram-Air en tryckluftspuls för att rensa filtret, och frigör så allt damm som samlats på ytan av filterkassetten. Detta ger längre filterlivslängd och lägre förbrukning av dyr tryckluft, vilket sammantaget resulterar i låga ägandekostnader.

 

Effektiv filtrering

Den höga filtreringseffektiviteten medger återcirkulering av den rengjorda luften samt energibesparingar genom värmeåtervinning. Den unika MultiFlow-luftskölden sprider den inkommande luften jämnt, vilket resulterar i samma luftflöde för flera olika moduler.

 

Plug & Play-version finns

MultiDust®-banken finns också som en plug & play-version, MDB-4F. Den självrengörande filterenheten har en inbyggd utsugningsfläkt. Den innehåller en frekvensomriktare och fyra självrengörande filterpatroner i polyester. Det tryckkontrollerade automatiska rengöringssystemet säkerställer att partiklarna ramlar ned i en insamlingsbehållare längst ned i enheten.

 

Två versioner av filterkontroll

Vår MultiDust® Bank kommer att tillhöra de första som finns tillgängliga i GO- och PRO-versioner1. Kontrollpanelerna ControlGo och ControlPro utgör en integral del av dessa nya MDB GO och MDB PRO filtersystem. ControlGo och ControlPro kommer att bli Plymovents nya standard för central filterkontroll.

MDB GO- och MDB PRO-versionerna är enkla att installera, liksom att konfigurera och använda. Med hjälp av ett veckotidur och automatiserad filterrensning fungerar systemet helautomatiskt. MDB GO har fasta fabriksinställningar som är lämpade för 90 % av alla anläggningar. Om du behöver mer avancerade inställningar är MDB PRO det rätta valet.

 

MDB GO

MDB GO är en MDB-filterenhet, ansluten till en ControlGo kontrollpanel. Denna panel är idealisk för kunder som vill ha grundläggande kontroll över sitt filtersystem. Med en extern signal från en svetsrobot eller ett tidur kan MDB GO starta/stoppa automatiskt.

Förutom manuell rengöring bjuder ControlGo automatisk, avancerad och progressiv filterrensning. Den automatiska filterrensningen innebär att filtrets rengöringscykler styrs av tryck, utgående från fasta tröskelvärden. Fördelen med den automatiska progressiva rengöringen är ett längre filterliv och lägre driftskostnader. 

MDB GO är en professionell kontrollpanel som ordnar filterrensning på ett effektivt sätt.

 

MDB PRO

MDB PRO är ett MDB-filtersystem, kombinerat med den intelligenta plattformen ControlPro och en ansluten utsugningsfläkt. Det bjuder ett omfattande funktionspaket för övervakning och kontroll av systemet för filterrensning, utgående från inställbara tröskelvärden, typen av utsugningsfläkt, det erfordrade luftflödet och fläktens korresponderande varvtal. Med hjälp av ett användarvänligt HMI kan systemets alla parameterinställningar konfigureras genom en tydlig och lättillgänglig menystruktur. Dessutom ger det hela tiden en god insikt i systemets tillstånd och prestanda. ControlPro bjuder externt tillträde via en nätverksanslutning för justering av inställningar med en mobil apparat, online support eller uppdatering av programvaran. Om du har flera MDB-filtersystem kan dessa styras med en och samma ControlPro.

Denna avancerade styrplattform är ett mycket stort steg framåt, vilket gör oss redo för dagens och framtida behov och ger oss ett betydande försprång på konkurrenterna.

Om filtren styrs via ControlPro-kontrollsystem, ger Plymovent möjligheten att utöka detta med ControlPro Connect. Detta är en avancerad webbportal som ger dig möjlighet att snabbt övervaka, hantera och kontrollera ett valfritt antal filter från en stationär dator, surfplatta eller smarttelefon.

 

1 MDB-4 till MDB-36

Egenskaper och fördelar
  • Effektiv filtrering av damm och svetsrök
  • Modulär design för lösningar av alla format
  • Flexibel positionering av inlopp och utlopp
  • Expanderbar när er verksamhet växer
  • Låg ägandekostnad
  • Nivåsensor för stofttunna som tillval
Rekommenderas för
  • Medeltunga till relativt tunga applikationer som professionell manuell svetsning eller intermittent semi-automatisk och robotsvetsning.
  • Tunga svetsapplikationer med semi-automatisk och robotmässig svetsning i flera skift eller dygnet runt.
90873

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement