SCS | Allsidigt Centralt Filtersystem | Plymovent

A self-cleaning central filter

SCS | Allsidigt Centralt Filtersystem | Plymovent
SCS | Allsidigt Centralt Filtersystem | Plymovent
Höjdpunkter

SCS-enheten är ett centralfiltersystem. Den är utformad för att avlägsna torr rök från svetsnings-, skärnings- och slipningsprocesser i den metallbearbetande industrin.

Video
Få en offert
Beskrivning

SCS-enheten är ett centralfiltersystem. Den är utformad för att avlägsna torr rök från svetsnings-, skärnings- och slipningsprocesser i den metallbearbetande industrin.

 

SCS i utsugssystem för svetsrök

SCS-filtersystemet är tämligen enkelt att installera. De åtta luftinloppslägena och två luftutloppslägena gör enheten mycket flexibel. Då det kompakta SCS-filtersystem kräver ringa golvutrymme kan enheten användas i en rad olika miljöer.

 • Utsugning vid källan med utsugsarmar
 • Isolerat arbetsområde med utsugshuv
 • Allmänfiltreringssystem* för att kontrollera bakgrundskoncentrationen av svetsrök
  Allmänfiltreringssystem rekommenderas om utsugsarmar och utsugshuvar inte är ett alternativ, exempelvis om olika svetsprocesser äger rum på ständigt olika platser.

 

Självrensande

SCS-filtersystemet är som standard utrustat med RoboCleanPlus. Detta självrensande system rensar sektionsvis filterpatronen automatiskt, genom tryckluftsstötar. Damm och partiklar faller ner i avfallsbehållaren som rymmer 100 L. Utöver att det är användarvänligt, ökar även det självrensande systemet livslängden på filterpatronen då damm och metallpartiklar hela tiden lossnar från filterytan, vilket reducerar kostnaderna för underhåll och utbyte.

 

Kompakt enhet

SCS-filtersystemet har en vertikalt placerad filterpatron. Även om 150 m2 filteryta är mycket, är SCS-enheten liten till volymen och tar bara upp lite golvutrymme.

 

Energisparande

Genom att använda en SCS-enhet i ert svetsrökutsugssystem sparar ni energi om återcirkulation är tillåtet (beroende på lokala bestämmelser). Återcirkulation minskar behovet av ventilation med utomhusluft. Dyr varm eller kyld luft stannar i verkstaden, vilket reducerar allmänna och tekniska kostnader samt miljöpåverkan från verksamheten.

 

Två versioner av filterkontroll

SCS kommer att finnas tillgängligt med de nya filterkontrollerna från Plymovent; ControlGo och ControlPro.

 

SCS GO

ControlGo: byggd på samma plattform som ControlPro, bjuder samma egenskaper, men med förinställda konfigurationer för användaren med grundbehov. ControlGo använder tryckknappar och signallampor för enkel kommunikation. ControlGo är en kontrollenhet som uppfyller varje användares grundbehov.

 

SCS PRO

SCS PRO är försedd med ControlPro. Denna version har en kontroll med en intuitiv pekskärm som i ett ögonkast visar hur systemet löper, vad systemet gör just nu, kommer att göra härnäst och hur det kan hållas i gott skick. En omfattande och mycket tillgänglig meny gör att systemet enkelt och fullständigt kan anpassas. ControlPro använder ethernet-kommunikation för en bred skala anslutningsmöjligheter. ControlPro är kontrollen som uppfyller den professionella användarens alla behov: Enkelt, Insikt, Ansluten.

Om filtren styrs via ControlPro-kontrollsystem, ger Plymovent möjligheten att utöka detta med ControlPro Connect. Detta är en avancerad webbportal som ger dig möjlighet att snabbt övervaka, hantera och kontrollera ett valfritt antal filter från en stationär dator, surfplatta eller smarttelefon.

 

* Om SCS-enheten används för att kontrollera bakgrundskoncentrationen av svetsrök i en verkstad (som en del i ett allmänfiltreringssystem), måste svetsarna använda personskydd under svetsningsaktiviteterna, såsom övertryckshjälmar.

Egenskaper och fördelar
 • Lång filterlivslängd
 • Självrensande RoboCleanPlus-system
 • Kan anpassas efter arbetsplatssituationer med olika in- och utloppsalternativ
 • Kompakt design
Rekommenderas för
 • Medium till medeltunga tillämpningar som manuell svetsning eller intermittent halvautomatisk och robotstyrd svetsning
 • Tunga svetstillämpningar med halvautomatisk och robotstyrd svetsning i flera skift eller 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
90873

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement