Eliminera svetsröken

There are international standards for the preferred order in which welding fumes must be captured.

Lagen föreskriver att företag ska hålla halten av svetsrök inom området där en svetsare andas under en viss gräns. Eftersom svetsrök kan utgöra en fara för personalens hälsa måste den reduceras och/eller sugas undan från platser där svetsrök samlas. Plymovent bjuder flera effektiva lösningar för utsugning av svetsrök.

 

Hierarki för behandling av svetsrök

Det finns internationella normer för i vilken ordning svetsrök helst bör föras undan. Denna ordning beskrivs nedan. En följande lösning ska endast väljas om den föregående inte kan tillämpas eller endast delvis skulle lösa problemet. I praktiken är totallösningen för en verkstad ofta en kombination av olika metoder.

  1. Reducera eller undvik uppkomsten av svetsrök
  2. Fånga vid källan för svetsrök
  3. Separera rökkälla och personal genom automatisering och t.ex. en utsugningskåpa
  4. Allmän ventilation och personlig skyddsutrustning

 

1. Att reducera svetsröken

Det första steget för att skapa ren luft i arbetsmiljön är attse till att den bästa möjliga svetsprocessen används för er tillämpning.Det första steget för att skapa ren luft i arbetsmiljön är attse till att den bästa möjliga svetsprocessen används för er tillämpning. Om det är möjligt kan ni vilja överväga att använda alternativa svetsningsmetoder. Utöver själva svetsprocessen, skall materialet vara rent. Avlägsna olja, beläggningar och rost m.m.

Av kvalitetsskäl har många av våra kunder redan beaktat detta första steg. Vi rekommenderar att ni kontaktar er svetsutrustningsleverantör i svetsningsärenden.

Tyvärr är detta första steg ofta inte tillräckligt för att säkerställa en säker arbetsmiljö; ytterligare åtgärder måste vidtas.

 

2. Punktutsug

The second step is 'at source extraction', removing the welding fumes at the source.Endast med utsugning vid källan är svetsaren skyddad och undviker du att det samlas svetsrök i verkstaden. Metoder för källutsugning bör helst integreras i själva arbetslokalen med t.ex. en arbetsbänk med under- och baksugning, som är en korsning av en arbetsbänk med en röksug. Andra metoder är utsugningsarmar, som enkelt kan hållas nära själva källan, eller svetspistoler med integrerad rökutsugning.

Plymovent har ett komplett sortiment reglage och tillbehör för att anpassa systemet efter dina specifika behov. Våra konstruktionsparametrar omfattar användarvänlighet, flexibilitet, energiförbrukning och bullernivå.

 

3. Isolera svetsningsområdet

The extraction hood for welding fumes captures the fumes effectively and removes them from the work area.När utsug nära källan inte är möjligt, är den näst bästa metoden att separera källan från resten av verkstaden. Helst även från svetsaren genom mekaniserad svetsning eller användning av svetsrobotar. Utsugshuvar med svetsdraperier som omsluter svetsprocessen är i detta fall den föredragna lösningen. Medarbetare nära utsugshuven skyddas, och de som arbetar inuti en utsugshuv behöver extra personskyddsutrustning.

 

4. Allmänfiltrering

Effectively remove welding fumes from a facility with the Push-Pull system.

Ibland kan inte källuppfångning och svetsningshuvar erbjuda en helhetslösning. I dessa fall är allmän luftrengöring och ventilation kombinerat med personskydd den metod som är att föredra. Med detta tillvägagångssätt fångas upp och filtreras den rök som ackumulerats i verkstaden.

 

Fördelarna med utsugning av svetsrök

  • En renare fabrik: Om svetsrök fångas effektivt förebygger du att den förorenade luften sprider sig till andra lokaler. Maskinutrymmen, redskap, produkter, kontor och rastlokaler hålls renare eftersom de inte längre utsätts för damm och rök.
  • Mindre sjukfrånvaro: Utsugning av svetsrök visar sig ofta sänka de anställdas frånvaro till följd av sjukdom. Den kan också reducera andra hälsoproblem inom företaget, t.ex. yrkesbetingad astma eller ögonirritation.

 

Ordningen för rökutsugning i praktiken

Våra referensprojekt omfattar olika praktikexempel på företag där vi effektivt har reducerat halten av svetsrök i verkstaden med hjälp av ovanstående teknik.

 

Förbättra din luftkvalitet inomhus? Kontakta oss, goda råd är gratis!

Kontakta oss och upptäck hur vi kan hjälpa dig att förbättra kvaliteten på din inomhusluft.

 

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement