Eliminera svetsröken

There are international standards for the preferred order in which welding fumes must be captured.

Lagen föreskriver att företag ska hålla halten av svetsrök inom området där en svetsare andas under en viss gräns. Eftersom svetsrök kan utgöra en fara för personalens hälsa måste den reduceras och/eller sugas undan från platser där svetsrök samlas. Plymovent bjuder flera effektiva lösningar för utsugning av svetsrök.

 

Hierarki för behandling av svetsrök

Det finns internationella normer för i vilken ordning svetsrök helst bör föras undan. Denna ordning beskrivs nedan. En följande lösning ska endast väljas om den föregående inte kan tillämpas eller endast delvis skulle lösa problemet. I praktiken är totallösningen för en verkstad ofta en kombination av olika metoder.

  1. Reducera eller undvik uppkomsten av svetsrök
  2. Fånga vid källan för svetsrök
  3. Separera rökkälla och personal genom automatisering och t.ex. en utsugningskåpa
  4. Allmän ventilation och personlig skyddsutrustning

 

En renare fabrik

Om svetsrök fångas effektivt förebygger du att den förorenade luften sprider sig till andra lokaler. Maskinutrymmen, redskap, produkter, kontor och rastlokaler hålls renare eftersom de inte längre utsätts för damm och rök.

 

Mindre sjukfrånvaro

Utsugning av svetsrök visar sig ofta sänka de anställdas frånvaro till följd av sjukdom. Den kan också reducera andra hälsoproblem inom företaget, t.ex. yrkesbetingad astma eller ögonirritation.

 

Ordningen för rökutsugning i praktiken

Våra referensprojekt omfattar olika praktikexempel på företag där vi effektivt har reducerat halten av svetsrök i verkstaden med hjälp av ovanstående teknik.

 

Förbättra din luftkvalitet inomhus? Kontakta oss, goda råd är gratis!

Kontakta oss och upptäck hur vi kan hjälpa dig att förbättra kvaliteten på din inomhusluft.

 

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement