Energiförvaltning

Viktiga faktorer för energiförvaltning

 

Global uppvärmning och den ökande energiförbrukningen världen över har på nytt orsakat oro över luftburna föroreningar. För att vända denna negativa trend måste vi använda tillgänglig teknik på ett intelligent sätt. Tillverkningsföretag som förbrukar mindre energi presterar bättre i en konkurrensutsatt global miljö där ökande kostnader är en nackdel.

 

Vi har ett helt sortiment med styrutrustningar som möjliggör en väsentligt lägre elförbrukning och övergripande energiförbrukning. Systemen är allt från enkla manuella reglage till kompletta, helautomatiska och högteknologiska system.

Genom att investera i ett Plymovent-styrsystem investerar ni i miljön och i en konkurrenskraftig framtid.

 

1. Enkelhet

Manuella startanordningar är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att använda mindre system.

2. Automatisk funktion

När man installerar automatisk styrutrustning behöver man inte bry sig om att slå på eller av systemet. Systemet gör detta automatiskt när det behövs.

3. Energibesparingar

Ett styrsystem ger energibesparingar i uppvärmningen och energiförbrukningen En mindre fläkt med lägre strömförbrukning kan utföra samma funktion som en större om man använder energisparande utrustning. En mindre fläkt sparar även pengar genom att den bara suger ut uppvärmd luft när det krävs. Ett globalt medvetande kräver även alla tänkbara energibesparingar.

4. Flexibilitet

Vi kan specialanpassa ert system så att det uppfyller ert behov.

5. Lägre installationskostnader

Billigare kanaler och mekaniska och elektriska installationer. Mindre filter, fläktar och kanaler göra totalinstallationen enklare, snabbare och billigare.

6. Förbättrad arbetsmiljö

Ljudnivåerna minskar i arbetsmiljön. Detta uppnås exempelvis genom den automatiska styrningen av fläkten så att den körs endast så mycket som behövs.

7. Effektivitet

Systemkontrollerna höjer utsugssystemet effektivitet i alla situationer. Ett exempel på detta är att man automatiskt får rätt luftvolym utsugen vid varje utsug precis när det behövs.

Denna webbplats använder cookies för att spåra ditt beteende och att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid ta bort sparade cookies genom att gå till webbläsarens avancerade inställningar.

*Privacy Statement